Systemy recyklingu

Zwroty gotowego betonu jak również popłuczyny z mycia betonowozów, pomp i mieszalnika mogą zostać przetworzone w celu seperacji kruszywa i zawiesiny wodnej spoiwa (wody recyklingowej). Istnieje możliwość wykorzystania nie tylko uzyskanego w ten sposób kruszywa, ale również zawiesiny wodnej ( tzw. wody brudnej) do procesu produkcji mieszanki betonowej z uwzględnieniem dozwolonej ilości.

Dostępne są trzy podstawowe systemy:

 • Separator bębnowy
 • Separator ślimakowy
 • Specjalny system dla węzłów Mobilnych

Odpowiedni system dobierany jest pod kątem planowanego zastosowania oraz wymaganej wydajności. Systemy recyklingu znajdują również zastosowanie przy produkcji prefabrykacji betonowej

Skontaktuj się z nami i pozwól dobrać urządzenie recyklingu odpowiednie dla Twojej firmy!


Cechy i korzyści

Tecwill jest w stanie dostarczyć wszystkie modele węzłów betoniarskich wraz z odpowiednim urządzeniem recyklingu betonu.

Korzyści z zastosowania urządzenia recyklingu betonu (URB)

 • Redukcja zapotrzebowania węzła betoniarskiego na wodę czystą, a co za tym idzie:
 • Redukcja kosztów wody czystej
 • Redukcja negatywnego odziaływania produkcji betonu na środowisko naturalne
 • Radzenie sobie z tzw. "wodą brudną" (popłuczynami) z mycia mieszalnika, betonowozów i pump
 • Urządzenie może być zastosowane zarówno do nowego jak i używanego węzła betoniarskiego

Węzeł betoniarski dla betonów towarowych

URB ma zastosowanie do:

 • wody z mycia mieszalnika
 • wody z mycia betonowozów, pomp oraz do zwrotów świeżego betonu

Węzeł betoniarski dla betonów prefabrykowanych

URB ma zastosowanie do:

 • wody z mycia mieszalnika
 • wody z mycia systemów transportu betonu (np. kolej kubełkowa) oraz zwrotów świeżego betonu
 • wody stosowanej do cięcia elementów betonowych (np. płyty stropowe kanałowe)
 • wody z mycia zbiorników pośrednich (portali załadunkowych)