Urządzenia dozowania domieszek chemicznych

 

Urządzenia Tecwill dla przechowywania i dozowania płynnych i suchych domieszek obejmują:

Kompletny system dla przechowywania, dozowania i ważenia domieszek

Waga domieszek

Waga domieszek posiada odrębny zbiornik dla ważenie każdej z domieszek (1-5 szt.) co umożliwia ważenie domieszek bez konieczności ich mieszania. Rozładunek domieszek ze zbiorników ważących może odbywać się w kolejności wskazanej przez użytkownika. Materiał wykonania zbiorników: stal kwasoodporna, możliwe jest zastosowanie zbiorników szklanych.

Pompy domieszek

Standardowo stosujemy pneumatyczne pompy membranowe, które są trwale, łatwe w regulacji i konserwacji.

Zbiorniki magazynowe

Zbiorniki magazynowe mają pojemności od 500 - 5000 l i mogą być wyposażone w wanny przelewowe.

Kontener domieszek

Dostarczamy również gotowy i fabrycznie wyposażony i izolowany termicznie kontener domieszek, który w łatwy sposób może być podłączony do węzła betoniarskiego. W kontenerze zainstalowane są pompy i zbiorniki oraz wykonana jest elektryfikacja wraz z połączeniami automatyki dla szybkiego podłączenia do węzła i rozruchu. Urządzenia mechaniczne przechodzą fazę testów fabrycznych.