Urządzenia pomiaru wilgotności piasku i kruszywa

Najdokładniejszy system pomiaru wilgotności kruszywa

Pomiar wilgotności dla wszystkich zasobników kruszywa z wykorzystaniem wspólnego czujnika

Nasza unikalna technologia pozwala dokonać pomiaru wilgotności frakcji kruszyw znajdujących się we wszystkich zasobnikach przy wykorzystaniu jednego, wspólnego czujnika. Dzięki systemowi dynamicznego ważenia kruszywa "w locie" - "on the fly" wilgotność różnych frakcji kruszywa jest mierzona jednym czujnikiem, który dokonuje pomiaru na strumieniu kruszywa dozowanego w trybie ciągłym do mieszalnika. Czujnik mierzy frakcję po frakcji i dostarcza dane do systemy sterowania węzła betoniarskiego. Taka funkcja jest dostępna tylko przy wykorzystaniu systemu sterowania Tecwill WillControl.

Czujnik występuje w formie mechanicznej "płozy" lub bezkontaktowego czujnika optycznego.

Wyniki pomiarów są bardzo dokładne ponieważ pomiary dokonywane są na kruszywie znajdującym się w procesie produkcji, które trafia do mieszalnika.

Pomiar wilgotności mieszanki betonowej

W momencie wymagania kontroli nad wilgotnością mieszanki betonowej istnieje możliwość zastosowania czujnika w mieszalniku. Czujnik zbiera dane o wodzie zawartej w mieszance betonowej i na tej podstawie można regulować docelową/wymaganą wilgotność betonu.