Ważenie "w locie

Stosując ważenie i dozowanie kruszywa „w locie” można osiągnąć dokładność dozowania do 2 kg

Stosując ważenie i dozowanie kruszywa „w locie” można osiągnąć dokładność dozowania do 2 kg

Ważenie i dozowanie kruszywa „w locie” pozwala na osiągnięcie niebywałych oszczędności inwestycyjnych, a co bardziej istotne obniżenie kosztów operacyjnych. Dozowanie odbywa się przy użyciu dozowników taśmowych, których prędkość dozowania jest regulowana falownikiem. Dzięki temu dokładność dozowania może osiągnąć poziom 2 kg oraz odchyłka dozowania jest niewielka.

W momencie dozowania i ważenia możliwy jest pomiar wilgotności kruszywa, aby obliczyć właściwą ilość podawanej wody do wagi. System ważenia „w locie” może doprowadzić do oszczędności cementu na poziomie 30 kg/ m3betonu.

precyzja dozowania kruszywa na poziomie 2 kg

możliwość oszczędności cementu na poziomie 30 kg na m3 mieszanki betonowej

krótki czas ważenia zwiększa wydajność produkcyjną węzła betoniarskiego


 Możliwość obniżenia wysokości załadunku kruszywa o 2 – 3 m w stosunku do tradycyjnych systemów

Możliwość obniżenia wysokości załadunku kruszywa o 2 – 3 m w stosunku do tradycyjnych systemów

Dynamiczne ważenia kruszywa „w locie” transportuje i waży kruszywo w tym samym czasie, przenosząc je do zbiornika pośredniego znajdującego się bezpośrednio nad mieszalnikiem. Dzięki temu wymagana przestrzeń na wagę taśmową jest niewielka i konstrukcja zasobników kruszywa może być około 2 – 3 m niższa w stosunku do tradycyjnego systemu ważenia.

Dodatkowo wysokość załadunku kruszywa jest ograniczona, co powoduje że rampa najazdowa jest również niższa o 2 do 3 m. Inwestor oszczędza miejsce wymagane do montażu węzła betoniarskiego. Niższy najazd obniża koszty operacyjne ładowarki w tym koszty paliwa, ogumienia itp.

2 do 3 m niższa wysokość załadunku kruszywa

Niższa rampa najazdowa ogranicza wymagane miejsce na instalację betoniarni

Znaczące oszczędności paliwa i obniżenie innych kosztów operacyjnych ładowarki


Pozwala na łatwe i tanie prace fundamentowe, również przy rozwiązaniach mobilnych

Pozwala na łatwe i tanie prace fundamentowe, również przy rozwiązaniach mobilnych

Wymagane prace fundamentowe są bardzo łatwe i tanie dzięki dynamicznemu systemowi ważenia „w locie” i niskim zasobnikom kruszywa. Nie ma konieczności wykonywania skomplikowanych, czasochłonnych i drogich prac ziemnych oraz podziemnych fundamentów. Wymagana jest tylko płaska płyta fundamentowa na poziomie „0” dla rozwiązań stacjonarnych.

Węzły Tecwill w konfiguracji mobilnej wyposażane są w stalową ramę fundamentową oraz mobilne elementy rampy najazdowej. Gwarantuje to szybką i efektywną kosztowo relokację węzła i ponowne rozpoczęcie produkcji na nowej lokalizacji.

Bardzo łatwe prace fundamentowe; płaska płyta fundamentowa jest wystarczająca dla rozwiązań stacjonarnych

Mobilny stalowy fundament dla rozwiązań wysoce mobilnych

Stalowe elementy rampy najazdowej integrowane z zasobnikami kruszywa