Bartosz Trocha 2.10.2019 4 min read

Drugi model węzła Super Cobra C120 dostarczony dla PPDM Kruszbet SA

Przedsiębiorstwo PPMD Kruszbet SA po dwóch latach eksploatacji węzła SUPER COBRA C120 zdecydowało się na się na rozszerzenie swojej działalności związanej z produkcją betonu.

Dotychczasowa produkcja na węźle Tecwill dostarczonym w 2017 przebiegała bezproblemowo i na tyle satysfakcjonująco, że Kruszbet podjął decyzję o zakupie drugiej bliźniaczej maszyny. Trafiła ona na Zakład Produkcji Kruszyw Stożne oddalony od pierwszej Super Cobry o około 40 km

 

Podstawowa konfiguracja maszyny została niezmieniona. Węzeł został wyposażony w kompletny pakiet zimowy w standardzie fińskim oraz system grzewczy Turbomatic.

Tak jak w przypadku instalacji w Suwałkach maszyna została zamontowana na stalowym mobilnym fundamencie. Natomiast przy drugiej dostawie rampa najazdowa została zaplanowana, jako mobilna – przenoszona razem z maszyną. Elementy rampy wykonane zostały w konstrukcji stalowej.

 

KUVA2

Zakup drugiego węzła betoniarskiego był szansą dla inwestora do rozmowy o dodatkowych funkcjach i udoskonaleniach, jakie chciałby wprowadzić do nowej maszyny, bazując na swoim doświadczeniu z pracą na węźle SUPER COBRA. Cześć z nich wiązała się z ułatwieniem codziennej pracy operatora maszyny np. dodatkowe oświetlenie w klapach zasobników, dodatkowe oświetlenie przy leju spustowym betonu. Zamówione zostało również dodatkowe wyposażenie mieszalnika Sicoma. Składał się na nie: silnik wolnych obrotów i dodatkowa pokrywa serwisowa. Obie te funkcje mają za zadanie ułatwić prace konserwacyjne i czyszczenie mieszalnika. Pomocniczy silnik umożliwia obrót wałów mieszalnika z małą prędkością, dzięki temu można utrzymać mieszalnik w ruchu nawet przy otwartych pokrywach serwisowych. Opcja ta również ułatwia okresowe regulacje łopat mieszających. Mieszalnik został dodatkowo wyposażony w system wysokociśnieniowego mycia, co jest istotną zaletą z punktu widzenia operatora i konieczności codziennego mycia mieszalnika. Nad wałami zostały umieszczone dwie rury wodne z dyszami odpowiadającymi ilości łopat. Mieszalnik jest dzięki temu efektywnie czyszczony. Inwestor zażyczył sobie, aby w węźle zastosować dodatkowe okładziny z płyt poliuretanowych. W poprzednio dostarczonym węźle montował je we własnym zakresie, przy zakupie nowej maszyny chciał, aby płyty zainstalowane zostały fabrycznie we wskazanych miejscach.

KUVA3

Część z wprowadzonych zmian została zaimplementowana do fabrycznej produkcji nowych węzłów Tecwill. Jedną z takich zmian z zakresu systemu sterowania jest wprowadzenie dodatkowej funkcji w systemie WillControl. Użytkownik ma możliwość przypisania do każdej receptury, na etapie jej tworzenia, sposobu otwierania klapy spustowej mieszalnika. Niektóre mieszanki pozwalają na szybsze otwarcie klapy, natomiast dla mieszanek o konsystencjach bardziej ciekłych konieczne jest powolne otwieranie klapy z dłuższymi pauzami w pozycjach pośrednich otwarcia.

Instalacja węzła przypadła na końcowy okres zimy, a sama maszyna została przekazana do użytkowania z początkiem lutego 2019.

KUVA1 (1)

Super Cobra produkuje głównie betony towarowe obsługując lokalny rynek. Jest jednak zlokalizowany w bliskiej odległości od przebiegu trasy S61. Tym samym Kruszbet posiada dwa mobilne węzły o zdolności produkcyjnej 120 m3/h każdy w strategicznym sąsiedztwie przebiegu budowanej trasy Via Baltica.

Jesteśmy dumni z możliwości dostawy kolejnego węzła betoniarskiego dla tak wymagającego Klienta.