Teemu Tuominen 21.7.2022 5 min read

Jak bezpiecznie eksploatować i konserwować mobilny węzeł betoniarski?

Bezpieczeństwo pracy jest rzeczą najważniejszą

Mobilne węzły betoniarskie Tecwill posiadają certyfikat CE, który między innymi oznacza, że te produkty są zaprojektowane do bezpiecznej eksploatacji i konserwacji przez cały czas.

Węzły składają się z wielu urządzeń oraz komponentów przeznaczonych do przechowywania, dozowania i mieszania materiałów niezbędnych do produkcji betonu towarowego. Wszystkie urządzenia sterowane są pneumatycznie i hydraulicznie odpowiednio poprzez napędy elektryczne i przekładnie. Wszystko dotyczące urządzeń, na przykład ich instalacja elektryczna, jak i ruchome elementy mechaniczne muszą być zabezpieczone przed nieupoważnioną interwencją zgodnie z dyrektywami urządzeń.

Aby można było łatwo przetransportować moduły mobilnego lub pół-mobilnego węzła betoniarskiego i nadal zapewnić krótki czas instalacji, poszczególne moduły węzła muszą mieć ograniczone wymiary. Jednakże, ograniczenie wymiaru modułów nigdy nie powinno się odbywać kosztem bezpieczeństwa operatora.


Bezpieczna konserwacja

Bezpieczny i przyjazny użytkownikowi węzeł betoniarski

“Bezpieczna konserwacja” oznacza, że przeglądy konserwacyjne i naprawy mogą zostać przeprowadzone z poziomu podłoża nie używając drabin, rusztowań lub mobilnych podnośników.

Ciasne przestrzenie i te, gdzie pracownik może doznać urazu muszą być zabezpieczone. By łatwo dostarczyć narzędzia i części zamienne na węzeł, wszystkie przejścia i schody muszą być odpowiednio szerokie, bez stromych i śliskich powierzchni.

Mieszalnik dwuwałowy

Nadrzędną polityką Tecwill jest zapewnienie bezpieczeństwa konserwacji i serwisów już na etapie planowania i projektowania. Mając to na uwadze wszystko co sprawia, że prace konserwacyjne są łatwe i bezpieczne, powoduje tym samym, że wzrasta stopień przyjazności środowiska pracy operatora maszyny i innych pracowników obsługujących węzeł. Niestety wiele betoniarni dostępnych na rynku nie potrafi zapewnić tych warunków.

Większość węzłów Tecwill można wyposażyć we właz serwisowy na poziomie mieszalnika, aby w łatwy sposób dostarczyć ciężkie narzędzia i części zamienne za pomocą wciągarki elektrycznej. Przenośniki taśmowe służące do dozowania i transportu kruszywa mogą być serwisowane z poziomu gruntu dzięki ergonomicznej wysokości ich montażu. Prace konserwacyjne połączeń podajników ślimakowych cementu można przeprowadzić z wewnątrz węzła, bez konieczności wspinania się na dach.

 

Udogodnienia serwisowe na węźle betoniarskim

Odwiedzając węzeł betoniarski zwróć uwagę na poniższe zagadnienia dotyczące bezpiecznej eksploatacji i konserwacji

  • Czy wyłączniki bezpieczeństwa są łatwo dostępne?
  • Czy można bezpiecznie poruszać się wewnątrz i na zewnątrz węzła, przez drzwi, schody, drabiny, podesty i przejścia serwisowe?
  • Czy instrukcje użytkowania i konserwacji są zapisane w języku kraju dostawy?
  • Czy punkty smarowania różnych łożysk są łatwo dostępne, czy są ukryte za siatkami zabezpieczającymi?
  • Czy urządzenia, orurowanie i okablowanie elektryczne są odpowiednio oznaczone?
  • Czy wymagane są drabiny lub podnośniki, aby przeprowadzić prace konserwacyjne urządzeń wewnątrz węzła, czy należy to robić z zewnątrz maszyny?
Jeśli jesteś w stanie odpowiedzieć „tak” na wszystkie powyższe pytania, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie to betoniarnia firmy Tecwill.

 

Węzeł betoniarski ARCAMIX

 

Filtr wagi cementu na mobilnym węźle betoniarskim

 

avatar

Teemu Tuominen

Area Sales Manager (Sweden, Norway & Denmark)

+358 10 830 2914