Teemu Tuominen 4.8.2022 8 min read

Jakie czynniki mają wpływ na mieszanie betonu?

Typy mieszalników

Sercem każdego węzła betoniarskiego jest mieszalnik, za pomocą, którego mieszając surowce w odpowiednich proporcjach otrzymujemy wysokiej jakości produkt w postaci mieszanki betonowej.

Światowy rynek mieszalników węzłów betoniarskich oferuje mieszalniki różnego typu i modeli.

Najbardziej popularne modele to:

  • Mieszalnik planetarny przeciwbieżny
  • Mieszalnik wolnospadowy
  • Mieszalnik jednowałowy
  • Mieszalnik dwuwałowy

Wydajność, efektywność i wszechstronność są niezbędnymi cechami obecnych mieszalników do produkcji betonu. Dodatkowo najnowsze zdobycze technologii oraz wysoka jakość są niezbędne by osiągnąć długotrwałe działanie i zadbać o ekonomikę produkcji.

Oczywiście każdy z mieszalników ma swoje specyficzne cechy i właściwości takie jak, pojemność, wymiary, moc napędów, wagę, technologię mieszania i zastosowanie.

Mieszalnik w dużej mierze determinuje budowę całego węzła betoniarskiego. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w wydajności produkcyjnej i wygody użytkownika, nie tylko mieszalnik, ale i urządzenia dozujące, transportujące oraz wagi i reszta wyposażenia muszą być odpowiednio dobrane.


Przestrzeń robocza mieszalnika dwuwałowego

Wnętrze robocze mieszalnika dwuwałowego (powyżej).

Przestrzeń robocza mieszalnika planetarnegoWnętrze robocze przeciwbieżnego mieszalnika planetarnego.

Parametry wpływające na jakość mieszania betonu

Wydajność procesu mieszania ma ogromny wpływ na szybkość i intensywność homogenizacji cementu, wody i domieszek z kruszywem.

Intensywne i wydajne mieszanie jest wymagane, aby osiągnąć założenia stawiane mieszance jak: dobra urabialność, wytrzymałość na ściskanie, przepuszczalność oraz mrozoodporność itd.

Generalnie, czasy mieszania wahają się w granicach od 30 do 120 sekund w zależności od receptury, użytych surowców, norm jakie beton powinien spełniać, typu mieszalnika, jakości wyposażenia mieszalnika oraz wielkości zarobu. By otrzymać najlepsze wyniki mieszania produkcja musi być kontrolowana, a parametry produkowanego betonu powinny podlegać kontroli laboratoryjnej dla mieszanki mokrej oraz próbek stwardniałego betonu.

Jest kilka “parametrów”, które mogą być kontrolowane/regulowane przez operatora węzła:

  • Sekwencje opróżniania wag
  • Czas opóźnienia między dozowaniami różnych materiałów
  • Położenie, stan ramion i łopat mieszalnika (odpowiednia mechaniczna regulacja w regularnych odstępach czasu zmniejsza zużycie oraz utrzymuje efektywność mieszania)
  • Całkowity czas mieszania
  • Szybkość pracy ramion mieszalnika (w przypadku, gdy silniki mieszalnika są wyposażone w falowniki)

Osiągnięty rezultat procesu mieszania jak i konsystencja mieszanki betonu mogą być monitorowane wizualnie, za pomocą kamery HD zainstalowanej w obudowie pyłoszczelnej na mieszalniku lub przez obserwacje wartości obciążenia silników wyświetlanych na ekranie monitora. Odczyty różnią się w zależności od konsystencji mieszanki betonowej.

Klapy serwisowe mieszalnika są często wyposażane we włazy inspekcyjne pozwalające zaobserwować wnętrze mieszalnika przez metalową siatkę podczas procesu mieszania.

Niezbędnym jest by przeprowadzać prewencyjne prace konserwacyjne bazując na programie serwisowym określonym przez wykonawcę, biorąc przy tym pod uwagę aktualną ilość roboczogodzin mieszalnika rejestrowanych i wyświetlanych przez system sterowania.

Zakres mocy silników waha się od 15 do 75 kW lub więcej oraz nawet do kilkuset kW jeżeli w użyciu są 2 lub 3 silniki. Prowadzi to do powstania ogromnych sił wewnątrz mieszalnika oraz poważnego zagrożenia w trakcie pracy. Dlatego też należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa oraz instrukcji obsługi.

Poniższe rysunki ilustrują ruch ramion mieszalnika dwuwałowego oraz mieszalnika planetarnego.

Najlepsze rezultaty mieszania oraz właściwości mieszanki można osiągnąć tylko gdy składniki są dozowane zgodnie z recepturą tak dokładnie jak to możliwe, z powtarzalną precyzją urządzeń dozujących oraz z możliwie najwyższą dokładnością ważenia.

Proces mieszania na mieszalniku dwuwałowym i planetarnym

Tecwill oferuje szeroki zakres wszechstronnych mieszalników dla różnego przeznaczenia. Są to mieszalniki do produkcji betonu towarowego, betonu natryskowego, betonu typu SCC oraz UHPC dla fabryk elementów betonowych, dodatkowo betonów dla producentów kostki brukowej i innej galanterii betonowej.

System sterowania WillControll opracowany przez Tecwill pomaga osiągnąć powtarzalność mieszanki, pozwalając na spust do mieszalnika szeregu surowców w pożądanej ilości, kolejności i czasie.

System przewiduje również zbliżającą się potrzebę konserwacji mieszalnika oraz pozostałego wyposażenia węzła betoniarskiego.


W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Bartoszem Trocha
avatar

Teemu Tuominen

Area Sales Manager (Sweden, Norway & Denmark)

+358 10 830 2914