Juha Huttunen 18.8.2022 8 min read

Oprogramowanie do kontroli jakości betonu – cztery najważniejsze cechy

Kontrola jakości procesu produkcji betonu oraz jakości samego betonu jest głównym zadaniem pracownika węzła betoniarskiego każdego dnia pracy. Kontrola jakości dostarcza informacji dla producenta i innych zainteresowanych stron, na przykład pozwala na śledzenie partii betonu i zapewnia, że produkt jest zgodny z normami, a to oznacza, że wysoka jakość produktu to zagwarantowane bezpieczeństwo konstrukcji betonowych.

Kiedy próbki betonu zostaną pobrane, informacje o nich są zapisywane i przechowywane przez system kontroli jakości. Świeże próbki betonu są poddawane pomiarom temperatury, zawartości powietrza, opadu stożka. Badania wytrzymałości betonu na ściskanie przeprowadza się na próbkach stwardniałego betonu, mających formę walca lub kostki.

Na rynku dostępnych jest mnóstwo różnych systemów kontroli jakości, gdzie najprostsze wersje używają arkuszy Excel, które trzeba ręcznie wypełniać. Wysokiej klasy system kontroli jakości powinien automatycznie pobierać potrzebne informacje.

W naszej opinii cztery najważniejsze cechy definiujące wysokiej klasy system sterowania to właśnie te wymienione poniżej.

Oprogramowanie do kontroli jakości betonu


1. Automatyka

Dane na temat betonu są zawsze przesyłane automatycznie z systemu sterowania do systemu kontroli jakości. Im więcej informacji jest pobieranych automatycznie tym mniejsza szansa na powstanie błędów.

Dodatkowo wysokiej klasy system kontroli jakości poza zautomatyzowanym działaniem, jest w stanie połączyć wiele systemów i węzłów. To w dłuższej perspektywie zmniejsza ryzyko błędów i czasu poświęconego na ręczne zbieranie danych i pozwalana na ciągłe ich monitorowane.

Im więcej danych dotyczących kontroli jakości można kompleksowo zebrać i przesłać z systemu sterowania, tym więcej funkcji można zautomatyzować. Na przykład ilość i potrzeba pobierania próbek betonu może być łatwo monitorowana przez automatykę, w zależności od ilości produkcji każdej receptury. Wysokiej klasy, inteligentny system automatycznie informuje, kiedy próbka betonu dla konkretnej grupy mieszanek musi zostać pobrana.

Automatyka umożliwia również opracowywanie zróżnicowanych list zadań, które zastaną omówione w dalszej części bardziej szczegółowo.


2. Lista zadań

Dobry system kontroli jakości betonu jest w stanie automatycznie tworzyć i organizować listy zadań dla użytkownika w czytelny i niezawodny sposób. Dzięki temu nikt nie musi polegać wyłącznie na swojej pamięci – oprogramowanie zajmie się przypomnieniami.

W praktyce polega to na stworzeniu raportu z konkretnej próbki, gdzie zebrane dane z pomiarów dla świeżego betonu i dla próbki stwardniałej w postaci kostki/walca wprowadzane są do systemu.

Przykładowe przypomnienie jakie pokazuje system:

„Minął już siódmy/dwudziesty ósmy dzień od pobrania próbki x, To czas by poddać ją próbie wytrzymałości na ściskanie.”

Lista zadań


3. Raporty

Raporty produkcji generowane z danych wpisywanych w system są jedną z najważniejszych cech dobrego systemu kontroli jakości. Dziesiątki lub nawet setki próbek są pobieranych na każdym węźle w ciągu całego roku, dlatego niezawodne zbieranie danych dla potrzeb raportowania jest bardzo ważne.

Raporty pozwalają użytkownikowi mieć natychmiastowy wgląd w zebrane dane, co pozwala na planowanie ulepszeń. Pojedynczy raport może być zestawieniem receptur, z których pobrano próbki wraz z pomiarami i wynikami testów dla tych próbek.

Raporty mogą posiadać również wykresy, na których dobrze widać odchylenie wytrzymałości na ściskanie rozłożone w czasie. Dzięki temu użytkownik może proaktywnie monitorować jak będą zmieniały się wyniki.

Raporty mogą być generowane w różnych formatach, od tradycyjnego PDF przez pliki Excel po formaty graficzne. Ważnym jest by te formaty były łatwe w obsłudze i udostępnianiu.

Raporty


4. Interfejs

W idealnej sytuacji różne funkcje systemu kontroli jakości są zbierane przez jeden system. Ręczne gromadzenie i przetwarzanie takiej ilości danych przez różne systemy może przyprawić o ból głowy oraz zabiera bardzo dużo czasu.

Wszechstronny interfejs do przesyłania danych do systemu kontroli jakości pozwala na jego użycie w sytuacjach, w których niezbędna jest integracja systemów sterowania pochodzących od różnych producentów.


Firma Tecwill oferuje wszechstronny system sterowania i kontroli jakości dla węzłów produkujących beton towarowy jak i węzłów produkujących beton na potrzeby dużej prefabrykacji betonowej i mniejszej galanterii betonowej.

Przeczytaj więcej o prefabrykacji betonowej >>

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat systemu kontroli jakości stworzonego przez Tecwill?

Contact us »