Teemu Tuominen 9.6.2022 7 min read

Jak produkować wysokiej jakości beton ze zbrojeniem rozproszonym, w szczególności beton natryskowy?

Wprowadzenie

Beton włóknisty jest mieszanką betonową wzmocnioną włóknami zbrojeniowymi np. stalowymi, polipropylenowymi lub szklanymi. Włókna dodawane są do mieszanki betonowej podczas produkcji, polepszając właściwości fizyczne stwardniałego betonu takie jak wytrzymałość na rozciąganie i odporność ogniowa.

Czytaj więcej o betonach prefabrykowanych »

Bardzo popularnym zastosowaniem jest beton natryskowy stosowany przy budowie tuneli w górnictwie, czy też do produkcji płyt betonowych. Wraz z rozwojem budownictwa i technologii betonu, beton zbrojony włóknami zdobywa coraz większą popularność również w przypadku innych konstrukcji. Największą zaletą stosowania betonu włóknistego jest fakt, że dodatkowe stalowe zbrojenie może być znacząco zredukowane lub całkowicie zastąpione włóknami, co zmniejsza koszty robocizny i materiałów.

Beton włóknisty


Jak dozować włókna, aby wyprodukować homogeniczną mieszankę?

Dodatek włókien ma wpływ na konsystencję betonu, a tym samym na jego urabialność. Najważniejszym czynnikiem w czasie produkcji betonu włóknistego o wysokiej jakości jest dokładność dozowania i fakt, że włókna powinny być równomiernie wymieszane bez tworzących się zbitych skupisk, potocznie nazywanych jeżami.

Najlepszą metodą dodawania włókien jest dozowanie za pomocą automatycznego podajnika taśmowego do kruszywa, optymalnie na wierzchnią warstwę transportowanego kruszywa. Dozownik włókien działa jak odwrócona waga. Włókna, które opuszczają dozownik powodują, iż masa całkowita magazynowanych włókien spada. Wartość odjęta oznacza ilość (w kg) włókien zadozowanych do procesu.

Wszystko obywa się automatycznie za pośrednictwem systemu sterowania węzłem. Połączenie ze sterowaniem węzła jest istotne, gdyż ilość włókien musi być wykazana na dowodzie dostawy WZ.

Kontrola jakości prowadzona jest w trybie ciągłym. Dzięki temu mamy pewność, że ilość włókien (g) jest odpowiednia w stosunku do objętości gotowej próbki betonu (m3). Zadaną wytrzymałość można osiągnąć tylko gdy ilość włókien w mieszance osiągnie odpowiednią ilość podobnie jak pozostałe składniki zdefiniowane w recepturze.

Jak dozować włókna, aby wyprodukować homogeniczną mieszankę?


Czy dozowanie włókien redukuje wydajność produkcyjną węzła?

Generalnie, czasy dozowania, ważenia i mieszania dla zarobu betonu zostają wydłużone, gdy zostają zastosowane włókna. Z tego względu dłuższy cykl produkcyjny zmniejsza zdolności produkcyjne węzła. Jednak nie jest to problemem przy zastosowaniu systemu ważenia i dozowania „w locie” tzw. „on the fly”. System pozwala na dozowanie włókien bezpośrednio na względnie cienką warstwę kruszywa będącego w ciągłym ruchu na wadze taśmowej.

Niezbędne są trzy kroki spełnione jednocześnie, aby zapewnić produkcję najwyższej jakości mieszanki betonowej zbrojonej włóknami:

  • Dokładne dozowanie i ważenie kruszywa
  • Dokładne ważenie i dozowanie włókien
  • Transport wstępnie wymieszanego kruszywa z włóknami do zasobnika pośredniego nad mieszalnikiem

System dozowania i ważenia kruszywa „w locie” zapewnia, że proces produkcyjny wysokiej jakości betonu włóknistego jest dokładny, a jednocześnie szybki i wydajny, prowadząc tym samym do otrzymania wysokiej wydajności produkcyjnej bez ograniczeń z powodu dodanych włókien.

Czy dozowanie włókien redukuje wydajność produkcyjną węzła?

Przeczytaj więcej o dozowaniu włókien »

 

Dowiedz się więcej o węzłach betoniarskich do produkcji betonu towarowego >


Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami
Bartosz Trocha Tel. +48 695 430 403 lub email bartosz.trocha@tecwill.com

avatar

Teemu Tuominen

Area Sales Manager (Sweden, Norway & Denmark)

+358 10 830 2914