Mikko Tolvanen 21.9.2020 10 min read

Jak zainstalować mobilny węzeł betoniarski wyposażony na zimę?

Instalacja nowoczesnego, przygotowanego do pracy zimą węzła betoniarskiego nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi. Najważniejszym urządzeniem na placu budowy jest mobilny dźwig dokonujący rozładunku modułów węzła ze środków transportu na mobilny fundament. Dodatkowo przydatny jest podnośnik koszowy, aby przymocować i zdjąć zawiesia łańcuchowe na wysokości kilku metrów.

Ponadto wymagane są tylko podstawowe narzędzia takie jak komplet kluczy nasadowych, śrubokręty, wiertarka, czasem również podręczna spawarka. Na placu budowy potrzebny jest hydraulik i elektryk oraz 2-3 pracowników do podstawowych czynności instalacyjnych.

Mobilny węzeł betoniarski wymaga płaskiej płyty betonowej stanowiącej fundament bądź mobilnej ramy fundamentowej wykonanej ze stalowych profili. Na placu budowy należy przygotować przyłącze wody i przyłącze elektryczne oraz rampę najazdową do załadunku zasobników kruszywa.


Jak wygląda, dzień po dniu, proces instalacji mobilnego węzła betoniarskiego?


Prace dźwigowe z wykorzystaniem samojezdnego dźwigu – jeden-dwa dni
Dzień 1

Pierwszym krokiem jest zaznaczenie poprawnego ustawienia poszczególnych modułów węzła. Następnym krokiem jest zdjęcie pierwszego modułu z naczepy i jego posadowienie na fundamencie. Zazwyczaj pierwszym modułem ustawianym na fundamencie jest dolna część zasobników kruszywa. Drugim w kolejności jest moduł mieszalnika. Następnie wymaganych jest kilka czynności przygotowawczych, a w międzyczasie kontener grzewczy (do ogrzewania kruszywa i wody) może być ustawiony na swoim miejscu.

Wszystkie ładunki są rozładowane w dzień przyjazdu na plac budowy, aby uniknąć przestojów i blokowania samochodów.

 

Concrete batching plant
Dzień 2

Na początku dnia drugiego moduł główny węzła (z mieszalnikiem i wagami) jest podnoszony do pozycji roboczej. Następnie instalowane są schody i pomosty, aby personel instalacyjny sprawnie poruszał się pomiędzy pomieszczeniami w module głównym bez użycia „zwyżki”. Bez przemieszczania ustawionego dźwigu instalowany jest moduł górnej części zasobników kruszywa na wcześniej zamontowanej dolnej części. Podczas planowania harmonogramu instalacji należy wziąć pod uwagę wymiary i kształt działki, na której instalowany jest węzeł betoniarski. Uważne planowanie pozwoli na zminimalizowanie czynności przestawiania dźwigu z miejsca na miejsce. W razie konieczności można zmienić kolejność przyjazdu poszczególnych modułów węzła i ich rozstawiania.

Następnym krokiem jest montaż silosów cementowych i podajników ślimakowych. Po tych czynnościach montowany jest dach modułu głównego, na tym praca dźwigu jest zakończona i może on opuścić plac budowy.

Po zamontowaniu modułu głównego podłączane jest zasilanie i w razie konieczności można włączyć ogrzewanie pomieszczeń produkcyjnych maszyny. Następnie wykonywane jest przyłącze wody.

Mobile concrete mixing plant

Faza testów i szkolenie – dodatkowy jeden – dwa dni
Dzień 3 i 4

W momencie zakończenia operacji dźwigowych zabezpieczenia transportowe mogą zostać usunięte z poszczególnych urządzeń na węźle. Na tym etapie wagi surowców zostaną umieszczone na czujnikach wagowych i można dokonać regulacji taśm przenośników. Kiedy zakończona jest instalacja poszczególnych urządzeń możliwe jest ich przetestowanie po kątem: kierunku rotacji, funkcjonowania zaworów motylkowych, systemu pneumatyki itp. Dla tych czynności wymagany jest działający system sterowania, zainstalowany w sterowni węzła lub w pomieszczeniu zorganizowanym przez Klienta.

Pomimo iż węzeł betoniarski przeszedł fazę testów fabrycznych przed wysyłką testy są wykonywane ponownie na placu budowy, aby sprawnie i bez przestojów rozpocząć produkcję betonu.

Concrete


Prace wykończeniowe i pierwszy zarób betonu – dwa dodatkowe dni

Dzień 5 i 6

Pierwsze próbne partie betonu wykonywane są właśnie na tym etapie procesu montażu węzła. Dlatego też ważne jest sprawdzenie poprawności montażu połączeń gumowych, osłon przeciwpyłowych i taśmociągów. W tym samym czasie, w razie potrzeby, możliwe jest sprawdzenie funkcjonalności systemu hydrauliki siłowej na zasobnikach kruszywa i urządzeń na silosach cementowych, aby rozpocząć załadunek surowców potrzebnych do produkcji betonu. Również kontener grzewczy podłączony jest do węzła i sprawdzane jest jego poprawne działanie.

Jak tylko zasobniki i silosy są załadowane, możliwe jest wykonanie kalibracji wag. Do procesu kalibracji wymagane są odważniki (dostarczone przez Klienta, lub będące częścią dostarczonego automatycznego systemu tarowania wag). Dzięki nim testowane jest poprawne działanie wag od stanu pustego do wartości maksymalnej. Po kalibracji wykonywany jest pierwszy próbny zarób, co oznacza, iż wszystkie materiały zostały zważone i opróżnione z wag do mieszalnika, a następnie rozładowane w postaci gotowej mieszanki.

W tym momencie węzeł betoniarski został w pełni przetestowany i uruchomiony, a tym samym produkcja betonu może zostać rozpoczęta.

Podczas wszystkich dni montażowych zarówno operatorzy jak i osoby, które będą serwisowały maszynę zostały należycie przeszkolone. Uczestnicy procesu instalacji muszą się zapoznać z urządzeniami, budową samej maszyny oraz wymaganymi czynnościami konserwacji i koniecznych regulacji.

Szkolenie operatorów będzie kontynuowane podczas zapoznawania się z systemem sterowania węzłem. Jest to typ szkolenia oparty o zasadę – nauka przez działanie.


Produkcja betonu na nowym węźle betoniarskim – ostatnie dwa dni

Dzień 7 i 8

Podczas kolejnych dni kontynuowana jest produkcja mieszanki betonowej. Technicy Tecwill dokładnie sprawdzają funkcjonowanie wszystkich urządzeń w czasie normalnej pracy węzła.

Ostatnie etapy szkolenia angażują personel Klienta do zapoznania się z częścią mechaniczną, systemem elektryki i automatyką maszyny. To pozwoli Klientowi w spokoju produkować beton po odjeździe techników Dostawcy.

Po oddaniu maszyny do użytkowania, wsparcie techniczne jest dostępne kiedykolwiek jest to potrzebne np. poprzez zdalne łącze lub wysłanie serwisanta na plac budowy. Zdalny dostęp do węzła jest najłatwiejszą i najdogodniejszą formą wsparcia. Dzięki niemu można monitorować funkcjonowanie sprzętu z biura Dostawcy. Diagnoza, zlokalizowanie problemu i jego usunięcie jest najłatwiejsze z punktu widzenia Klienta i szybsze niż bazowanie tylko na kontakcie telefonicznym i mailowym.

 

Concrete plant

Dlaczego warto wybrać Tecwill na Dostawcę węzła?

Przy tak szybkiej i łatwej instalacji nie jest wymagane, aby personel instalacyjny i sprzęt montażowy pozostawał/pracował przez długi czas na placu budowy. Jest to efektem konstrukcji węzła składającego się z gotowych, wyposażonych i okablowanych modułów maszyny, które są dodatkowo testowane przed opuszczeniem fabryki Tecwill. Największą zaletą jest fabrycznie gotowa izolacja termiczna węzła, która eliminuje konieczność budowy konstrukcji nośnej na placu budowy i późniejszej instalacji paneli izolacyjnych. Niestety taka jest konieczność przy konkurencyjnych węzłach betoniarskich nazywanych błędnie mobilnymi. Czas trwania takich prac izolacyjnych liczony jest w tygodniach, co więcej są to prace wykonywane na placu budowy w różnych warunkach. Do tego dochodzi kwestią demontażu wykonanej izolacji (paneli i konstrukcji nośnej) w momencie konieczności przeniesienia węzła na nowe miejsce pracy!

Produkcja betonu na węzłach COBRA może zostać rozpoczęta już kilka dni po dostarczeniu modułów na miejsce instalacji. Dotyczy to również węzłów w pełni wyposażonych na warunki zimowe!


Dowiedz się więcej o węzłach betoniarskich z serii COBRA »