Teemu Tuominen 27.10.2022 9 min read

Olbrzymia inwestycja kolejowa realizowana przy udziale węzła betoniarskiego Arcamix

 
Wyposażenie Arcamix 3,0 :
  • Unowocześniony i wydajny system ważenia i dozowania kruszywa „w locie”
  • Wysokiej jakości dwuwałowy mieszalnik BHS o wielkości zarobu 3,0 m³
  • W pełni automatyczny wysokociśnieniowy system mycia mieszalnika
  • Zintegrowane moduły sterowni, domieszek i kontenera laboratoryjnego
  • Fabrycznie zainstalowane panele izolacyjne oraz hydraulicznie sterowane pokrywy zasobników kruszywa
  • W pełni wyposażona sterownia oraz kontener domieszek chemicznych

Węzeł betoniarski

Klient i projekt

Firma Thomas Betong (wcześniej znana jako AB Färdig Betong) zainstalowała swoja pierwszą betoniarnię w mieście Karlstad w 1955 roku. Kilka lat później, główną siedzibę firmy przeniesiono do miasta Gothenburg, w którym mieści się do dziś. Obecnie Thomas Betong działa na rynku amerykańskim, niemieckim oraz polskim. Firma jest w posiadaniu około 160 węzłów w tym 38 znajduje się w Szwecji.

Projekt kolejowy “Västlänken” w Gothenburgu jest jednym z największych oraz najczęściej śledzonych projektów budowlanych w Szwecji. Nowe połączenia kolejowe znacząco poprawią komunikację między Gothenburgiem, a zachodnią Szwecją. Całkowita długość nowej linii kolejowej wynosi 8 km, z czego 6 km przebiegać będzie tunelami. Ponadto zostaną zbudowane aż trzy nowe podziemne stacje kolejowe na trasie. Ukończenie inwestycji planowane jest na 2026 rok. Projekt wygeneruje zapotrzebowanie na około 300 000 m³ betonu.

Montaż betoniarni
Instalacja węzła betoniarskiego

Fabrycznie zamontowane panele izolacyjne oznaczają szybką instalację węzła w wersji zimowej. Całość wyposażenia zimowego poczynając od izolacji termicznej przez nagrzewnice, oświetlenie zewnętrze, oświetlenie wewnętrzne, instalację ogrzewania kruszyw, orurowanie, instalację elektryczną, pneumatyczną, hydrauliczną czy automatykę montowane są fabrycznie. Podczas przenoszenia węzła nie ma konieczności demontażu ww. wyposażenia i urządzeń.

Dwóch specjalistów nadzoru Tecwill przyjechało do Gothenburga by nadzorować montaż węzła. Instalację rozpoczęto od szkolenia z zasad bezpieczeństwa, po tym dostarczono na plac budowy moduły betoniarni i rozpoczęto instalację. Lokalizacja węzła znajdowała się w centrum miasta w pobliżu stacji kolejowej.

Trasa transportu modułów węzła oraz dokładny czas ich przyjazdu się na placu budowy wymagał dokładnego planowania z naszej strony. Drogi dojazdowe na miejsce zmieniały się w zależności od postępu prac nad projektem i niezbędnej przestrzeni. Rozładunek konstrukcji, ustawienie kontenerów i innych modułów węzła wraz z wymaganymi pracami dźwigowymi zostały zakończone w ciągu tygodnia. Instalacja odbywała się zgodnie ustalonym harmonogramem. Pogoda w czasie prac była bardzo deszczowa, nie było jednak tak mroźnie i wietrzenie jak zazwyczaj o tej porze w styczniu.

Węzel betoniarski Arcamix

Wymagania względem węzła betoniarskiego

Przepisy środowiskowe określające możliwość instalacji betoniarni w środku miasta są bardzo wymagające. Trzeba brać pod uwagę generowany poziom hałasu, ograniczenia wielkości/wysokości oraz bardzo restrykcyjne wymogi dotyczące emisji CO2. Węzeł Arcamix spełnił wszystkie wymagania. Waga cementu posiada własny filtr pyłowy. Ograniczenia wysokości zabudowy na placu budowy były możliwe do spełnienia przez niską konstrukcję węzła Arcamix.

Zredukowana emisja CO2 – mniejszy ślad węglowy!

Oszczędzając cement dzięki systemowi ważenia i dozowania kruszywa „w locie” zmniejsza się emisje CO2 podczas produkcji betonu.

Zmniejszona wysokość zasobnika kruszywa – redukcja kosztów i wymaganej przestrzeni na instalację maszyny!

Dzięki systemowi dozowania i ważenia kruszywa ”w locie" górna krawędź modułu zasobników kruszywa znajduje się bardzo nisko, na wysokości około 3 m. Tak niska wysokość załadunku pozwala ograniczyć wymiary i obniżyć wymaganą rampę najazdową. Tym samym możliwa jest redukcja kosztów operacyjnych i oszczędności na paliwie dla ładowarki kruszywa. Pojemność zasobników kruszywa nie zmienia się, natomiast wielkość wymaganej przestrzeni na węzeł betoniarski i rampę najazdową ulega zmniejszeniu. Jest to niezwykła korzyść i przewaga konkurencyjna szczególnie, gdy węzeł musi być zainstalowany w centrum miasta lub na małej działce.

Zrealizowane projekty pokazały, że w przyszłości jesteśmy w stanie kontynuować pracę razem z Thomas Betong. Ale o tym, w innych artykułach.

Węzeł betoniarski wyposażony w ważenie kruszywa "w locie"

 

Do you want to hear more, Contact us

avatar

Teemu Tuominen

Area Sales Manager (Sweden, Norway & Denmark)

+358 10 830 2914