Janne Tuomikko 23.2.2023 9 min read

Jak oszczędzać cement dzięki dokładniejszemu systemowi ważenia kruszywa?

System ważenia i dozowania kruszywa "w locie"
Na początku procesu produkcji betonu, specjalne urządzenia dozują kruszywo na taśmę wagową. Jednakże w wielu węzłach betoniarskich dostępnych na rynku, ilości kruszywa dozowanego na taśmę zazwyczaj zdecydowanie różnią się od tych docelowych.

Takie odchylenia w dozowaniu materiałów prowadzą do sytuacji, gdzie mieszanka jest niezgodna z tą zaprojektowaną i określoną w recepturze. By uniknąć spadku wytrzymałości betonu dozowany jest dodatkowy cement, w niektórych przypadkach to nawet 30 kg na m3 mieszanki. Ten dodatkowy cement nie jest konieczny! Należy tylko zoptymalizować system ważenia i dozowania! Sprawdź, jak możesz zredukować ilość cementu, a w ten sposób zaoszczędzić pieniądze:

Zasadniczo beton przy użyciu odpowiedniego sprzętu, można bardzo łatwo wyprodukować. Wystarczy wymieszać kruszywa, spoiwo, wodę i czasem domieszki chemiczne. Cement jest ważnym składnikiem wiążącym i zwiększającym wytrzymałość betonu. Jednak ważne jest, aby nie dodawać więcej cementu niż jest to wymagane.

Cement należy dozować z należytą dokładnością i uwagą, ponieważ jest to najdroższy składnik w mieszance betonowej. Zbyt duża ilość cementu może również spowodować problemy z jakością mieszanki betonowej. W dodatku produkcja betonu nie jest zbyt przyjazna środowisku, ponieważ procesowi towarzyszy emisja dużej ilości CO2, jest to kolejny powód, dla którego powinno się ograniczać użycie cementu.

Zmienność powodowana niedokładną pracą urządzeń dozujących

Niedokładnie działające urządzenia dozujące na węźle betoniarskim prowadzą do dużej zmienności oraz problemów z jakością mieszanki. Dlatego też nie wystarczy zastosowanie tensometrów o dokładności nawet 1 grama ponieważ problemem jest sprzęt dozujący i duże odchylenie standardowe. Podczas dozowania materiału na wagę, przepływ materiału nie jest stały i zależy od wielu czynników. Ta zasada ma zastosowanie bez względu czy mówimy o kruszywie, spoiwie czy wodzie.

Szczególnie przepływ materiału podczas dozowania klapami dozującymi lub podajnikami taśmowymi powoduje poważne problemy. Szybkość przepływu zależy nie tylko od frakcji i wilgotności kruszywa, ale też od mechanicznej konstrukcji samej klapy oraz czasu na zamknięcie/otwarcie klapy lub start/zatrzymanie w przypadku dozownika taśmowego.

Nieokreślony przepływ w połączeniu z niedokładnym i niewiarygodnym pomiarem wilgotności prowadzą do widocznych różnic w ilości dozowanego kruszywa i wody w mieszance!

Normy dopuszczają do 2% w różnicy podczas dozowania kruszywa, co w przypadku zarobu o objętości 2 m3 zawierającego 3700 kg kruszywa skutkuje odchyleniem w zakresie
+/- 74 kg.

Aby niwelować powstałe różnice w dozowanej ilości kruszywa i zawartej w nim wilgoci bardzo często do mieszanki dodaje się od 5 do 30 kg/m³ „dodatkowego” cementu względem receptury. Robi się to po to, aby być „po bezpiecznej stronie” z punktu widzenia wytrzymałości betonu.

Zwykle cement jest niezbędny w ilości 10 kg/m3 na MPa.

Jak uniknąć konieczności stosowania “dodatkowego” cementu i dzięki temu zaoszczędzić pieniądze?

Oto rozwiązanie!

Firma Tecwill opracowała nową technologię dynamicznego dozowania i ważenia kruszywa, zwaną systemem ważenia i dozowania kruszywa „w locie” tzw. „on the fly”.

Celem było precyzyjne dozowanie takiej ilości kruszywa jaka została zadana w recepturze, przy najniższej możliwej odchyłce. Sekretem systemu ważenia „w locie” są: sterowane falownikami urządzenia dozujące oraz specjalna konstrukcja dozowników.

Dzięki temu możliwe jest zredukowanie odchyłek w dozowaniu kruszywa do absolutnego minimum. Jednocześnie zawartość wody w kruszywie może być obliczona zdecydowanie dokładniej.

Co więcej, jeżeli stosowany system pomiaru wilgotności jest dokładny i łatwy w obsłudze, wymagana ilość dodatkowej wody może być dokładnie określona.

W tej sytuacji nie ma potrzeby dodatkowej kontroli ilości wody w mieszalniku za pomocą czujników lub obserwacji poboru mocy w kW na silnikach mieszalnika by uzyskać właściwą konsystencję mieszkanki.

Dokładne dozowanie i ważenie, precyzja pomiarów wilgotności kruszywa i brak konieczności dodatkowych pomiarów w mieszalniku prowadzą do skrócenia czasu ważenia i mieszania, a co za tym idzie zwiększenia wydajności produkcyjnej betoniarni.

Dozowanie cementu można zoptymalizować wyposażając silnik podajnika ślimakowego w falownik regulujący jego prędkość obrotową.

Zminimalizowanie odchyleń podczas ważenia kruszywa będzie prowadzić do dużych oszczędności, ponieważ nie będzie dalszej potrzeby kompensowania niedokładnego dozowania za pomocą „dodatkowej” ilości cementu.

Można przyjąć, że możliwe jest zaoszczędzenie średnio 20 kg cementu na m³ mieszanki, mowa tutaj o całkiem sporej ilości zaoszczędzonych pieniędzy. Przy rocznej produkcji betonu sięgającej 50 000 m³ to aż 1000 ton zaoszczędzonego cementu.

Wniosek

Zapomnij o maksymalnej wartości dokładności dozowania wyrażonej w % zawartej w normach lub dokładności tensometrów!

Możesz zacząć oszczędzać cement i dodatkowo uzyskać niezwykłe korzyści w produkcji betonu.

Będziemy udzielać dodatkowych informacji na ten temat w kolejnych blogach, ponieważ dokładność w produkcji betonu i możliwości obniżenia kosztów to bardzo ważne i aktualne kwestie.

Przeczytaj więcej o funkcjonalnościach węzłów betoniarskich Tecwill do produkcji betonu towarowego >


Skontaktuj się z nami jeżeli jesteś zainteresowany rozwiązaniami, które pozwolą Ci oszczędzić cement i pieniądze, dzięki zastosowaniu opracowanego przez Tecwill rewolucyjnego systemu ważenia i dozowania kruszywa "w locie - on the fly".

Contact us »

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911