Bartosz Trocha 21.2.2018 3 min read

Skanska zakupiła trzeci model węzła betoniarskiego ARCAMIX w ciągu roku

ARCAMIX 3.33 jest modelem węzła wyposażonym w dynamiczne ważenie i dozowanie kruszywa „w locie” tzw. „on the fly” dodatkowo sterowane falownikami. Węzeł posiada mieszalnik dwuwałowy BHS o wielkości zarobowej 3,33 m3, dodatkowo wyposażony jest w system szybkiej kalibracji wag, sterowane falownikiem dozowanie cementu i wagę cementu wyposażoną w filtr. Ponadto zasobniki kruszywa zamykane są klapami sterowanymi zdalnie, węzeł wyposażony został w system monitoringu, w jakości HD, system napełniania domieszek chemicznych z kontrolą poziomu w zbiornikach oraz kompletny system ogrzewania.

Wiosną 2017 Tecwill dostarczył dwa modele węzłów Arcamix 3.33 dla firmy Skanska. Wszystkie 3 węzły zlokalizowane są obok centrum handlowego Kungens Kurva w Sztokholmie, wzdłuż trasy szybkiego ruchu E4, gdzie zostanie zbudowane ogromne skrzyżowanie (rondo). Jest to nie tylko idealna lokalizacja z punktu widzenia projektu drogowego, ale również ideale miejsce do zaopatrywania w beton regionu południowego Sztokholmu.

Węzły stojące bezpośrednio na placu budowy przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy oraz została ograniczona emisja CO2 dzięki skróceniu dystansu transportu betonu i wyeliminowaniu problemu z betonowozami stojącymi w miejskich korkach.

Wymaganiami niepodlagającymi negocjacjom postawionymi przez Klienta były: wysoka wydajność produkcyjna, niska emisja CO2 węzła i środków transportu betonu i zwiększenie bezpieczeństwa na placu budowy związane z dostawami mieszanki betonowej. Wszystkie wymagania zostały spełnione przez Tecwill.

Do produkcji betonu używane jest głównie kruszywo łamane i ograniczone ilości żwiru płukanego. Węzeł Tecwill znakomicie radzi sobie z oba rodzajami surowca.

W obecnej chwili Skanska wykorzystuje w produkcji betonu pięć mobilnych lub semi-mobilnych węzłów betoniarskich w okolicach Sztokholmu.


Kontenerowe węzły betoniarskie ARCAMIX