Bartosz Trocha 7.9.2017 3 min read

Tecwill dostarczył super mobilny węzeł betoniarski model COBRA C80 na budowę elektrowni wodnych w Norwegii

Tecwill dostarczył węzeł COBRA na projekt budowlany Smibelg and Storåvat elektrowni wodnych w północnej Norwegii. Elektrownie wodne zostaną zbudowane na skraju fiordu, w lokalizacji niedostępnej droga lądową. W związku z tym wszystkie transporty odbyły się przy użyciu barek, które ładowane były w najbliższym porcie.

Węzeł betoniarski przeszedł wszystkie testy fabryczne i został całkowicie wyposażony przed wysyłką. Instalacja w Norwegii odbyła się przy wsparciu personelu inwestora i trwała tylko kilka dni pomimo bardzo trudnych warunków zimowych. Produkcja betonu rozpoczęła się przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych tj. niskich temperaturach i silnych zimnych wiatrach. Było to możliwe dzięki optymalnej izolacji termicznej wszystkich pomieszczeń produkcyjnych węzła i wyeliminowaniu mostków termicznych.

Całkowity czas prac budowlanych przy elektrowniach wodnych ma wynieść 5 lat (2015-2020). Wysoce mobilna konfiguracja węzła wraz z wyposażeniem go w mobilną stalową ramę fundamentową oraz stalowe elementy rampy najazdowej pozwala na szybkie przeniesienie maszyny w nowe miejsce. Jest to rozwiązanie korzystne dla środowiska i wysoce ekonomiczne gdyż żadne fundamenty nie zostały wykonane. Nie będzie też konieczności ich pozostawienia lub rozbiórki po demontażu węzła. Sama maszyna nie wymaga dużej przestrzeni potrzebnej do instalacji, wynika to również z faktu dużo niższej rampy najazdowej w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych.

Planowane betonowania są niezwykle wymagające: betony z rozproszonym zbrojeniem w postaci włókien stalowych oraz betony najwyższych klas przy konstrukcjach żelbetowych elektrowni wodnych. Aby sprostać specjalnym i niespotykanym zbyt często wymaganiom jakościowym dla betonów, maszyna została wyposażona w pełni automatyczny system dozowania włókien stalowych oraz najwyższej jakości mieszalnik planetarny dla uzyskania najwyższej jakości i homogeniczności mieszanki betonowej. Dzięki opatentowanemu systemowi dozowania i ważenia kruszywa „on the fly” (tzw. ważenie w locie) możliwe jest dozowanie włókien na przemieszczające się frakcje kruszyw. W ten sposób włókna są równomiernie rozprowadzone w kruszywie i oczekują w zbiorniku buforowym kruszywa na spust do mieszalnika. Z tego też względu proces mieszania mieszanki betonowej jest o wiele szybszy, gdyż włókna nie są zgromadzone w większych partiach a uprzednio wymieszane z kruszywem.