Wyposażenie opcjonalne węzłów COBRA

System załadunku zasobników kruszywa

System składa się z kosza odbiorczego, przenośnika załadowczego i przenosnika rozdzielającego kruszywa pomiędzy zasobniki. Kruszywo może być transportowane do zasobników przy użyciu podajnika taśmowego bądź taśmociągu pionowego VERTEC - zaprojektowanego przez Tecwill Oy. Taśmociąg VERTEC wymaga bardzo niewielkiej powierzchni do jego zainstalowania.


Węzeł COBRA z dwoma mieszalnikami

Tecwill posiada w swojej ofercie węzeł COBRA w opcji z dwoma mieszalnikami. Tego typu rozwiązania stosowane są, gdy węzeł musi pracować na potrzeby fabryki wyrobów betonowych. Jeden z mieszalników może być użyty np. do dostarczania betonu na halę prefabrykatów betonowych, a drugi na do produkcji betonu towarowego do betonomieszarek. Istnieje również możliwość rozdzielenia produkcji betonu i zaprawy, bądź betonu bazowego i licowego pomiędzy przyporządkowane im mieszalniki.


Mobilna rama stalowa

Każdy węzeł Cobra może zostać w całości posadowiony na mobilnej ramie stalowej. Takie rozwiązanie gwarantuje najwyższą możliwą mobilność oraz umożliwia posadowienie węzła na jedynie wypoziomowanym i utwardzonym gruncie, bez konieczności wylewania fundamentów betonowych. Jest to rozwiązanie korzystne dla węzłów pracujących okresowo na danych projektach budowlanych. Po skończonym projekcie węzeł wraz z fundamentem z ramy stalowej może zostać przeniesiony w nowe miejsce.


Pomiar wilgotności kruszywa

Wilgotność kruszywa może być mierzona przy użyciu sensora, wysyłającego dane w czasie rzeczywistym do systemu sterowania produkcją. System sterowania WillControl automatycznie dokonuje korekty przy obliczaniu potrzebnej ilości wody przypadającej na jeden zarób.

Węzły Cobra z systemem dynamicznego ważenia kruszywa w locie „ON THE FLY” wymagają tylko jednego czujnika do pomiaru wilgotności wszystkich kruszyw!


Dozowanie włókien stalowych lub syntetycznych

Węzeł może być wyposażony w pełni automatyczny system dozowania włókien stalowych lub syntetycznych do mieszalnika lub do betonomieszarki.


Pomiar i regulacja wilgotności / konsystencji betonu

Mieszalniki mogą być wyposażone w system pomiaru wilgotności mieszanki betonowej. Czujnik wilgotności jest podłączony do systemu sterowania WillControl, który reguluje ilość wody dostarczanej do mieszalnika w sposób pozwalający osiągnąć wymagany poziom wilgotności i konsystencji mieszanki.


System wysokociśnieniowego mycia mieszalnika WALTER

Do mycia mieszalnika, leja spustowego betonu lub kosza transportującego beton na prefabrykację stosowany jest system wodny wysokiego ciśnienia. System wysokiego ciśnienia korzysta z oddzielnego urządzenia myjącego niezależnie od systemu wody węzła betoniarskiego.


Dozowanie wody lodowej i płatków lodu

Węzeł COBRA może zostać wyposażony w pełni automatyczny agregat do chłodzenia wody oraz produkcji płatków lodu. Wydajność agregatu jest kalkulowana według wymagań Klienta.

Dozowanie wody lodowej oraz płatków lodu odbywa się automatycznie według zadanej temperatury wyjściowej betonu.


Agregat prądotwórczy

Jeżeli w miejscu instalacji węzła betoniarskiego nie ma możliwości dostarczenia wymaganej energii elektrycznej lub koszty energii są za wysokie, wtedy węzły COBRA można wyposażyć w agregat prądotwórczy. Istnieje możliwość umieszczenia generatora w izolowanym cieplnie kontenerze i używania go w każdych warunkach pogodowych.


Dozowanie wody z recyklingu

Woda z mycia mieszalnika i betonomieszarek może być ponownie użyta do procesu produkcyjnego. Woda z recyklingu dozowana jest przy użyciu pompy zgodnie z parametrami wprowadzonymi w systemie sterowania.


Rynna odbierająca wodę z mycia

Jeżeli wymagany jest transport wody z mycia mieszalnika do systemu wody z recyklingu, możliwe jest zainstalowanie rynny odbierającej. Może być ona łatwo skierowana pod wylot mieszalnika, kiedy istnieje taka potrzeba.


Laboratorium oraz jego wyposażenie

Tecwill może dostarczyć laboratorium betonu wraz z niezbędnym wyposażeniem.


Szybkie tarowanie wag

Istnieje możliwość zainstalowania systemu szybkiego tarowania dla sprawdzenia wag i pomocy w kalibracji. Gotowość wag sprawdzana jest za pomocą autoryzowanych odważników, które unoszone są przy pomocy siłowników pneumatycznych.


System dozowania barwników oraz suchych dodatków

System ten jest odpowiedni do dozowania suchych dodatków lub barwników w płynie. Zgodnie z wymaganiami Klienta suche dodatki np. krzemionka, może być dozowana z 40 kg worków, big-bagów lub z silosów. Suche bądź płynne dodatki mogą być dozowane w przypadku produkcji kolorowych materiałów budowlanych.