Tecwill blog

Klient:
PPMD Kruszbet S.A.
Lokalizacja:
Stożne, Polska
Beton:
Beton towarowe, mostowe, drogowe

Przedsiębiorstwo PPMD Kruszbet SA po dwóch latach eksploatacji węzła SUPER COBRA C120 zdecydowało się na się na rozszerzenie swojej działalności związanej z produkcją betonu.

Dotychczasowa produkcja na węźle Tecwill dostarczonym w 2017 przebiegała bezproblemowo i na tyle satysfakcjonująco, że Kruszbet podjął decyzję o zakupie drugiej bliźniaczej maszyny. Trafiła ona na Zakład Produkcji Kruszyw Stożne oddalony od pierwszej Super Cobry o około 40 km

 

Podstawowa konfiguracja maszyny została niezmieniona. Węzeł został wyposażony w kompletny pakiet zimowy w standardzie fińskim oraz system grzewczy Turbomatic.

Tak jak w przypadku instalacji w Suwałkach maszyna została zamontowana na stalowym mobilnym fundamencie. Natomiast przy drugiej dostawie rampa najazdowa została zaplanowana, jako mobilna – przenoszona razem z maszyną. Elementy rampy wykonane zostały w konstrukcji stalowej.

 

KUVA2

Zakup drugiego węzła betoniarskiego był szansą dla inwestora do rozmowy o dodatkowych funkcjach i udoskonaleniach, jakie chciałby wprowadzić do nowej maszyny, bazując na swoim doświadczeniu z pracą na węźle SUPER COBRA. Cześć z nich wiązała się z ułatwieniem codziennej pracy operatora maszyny np. dodatkowe oświetlenie w klapach zasobników, dodatkowe oświetlenie przy leju spustowym betonu. Zamówione zostało również dodatkowe wyposażenie mieszalnika Sicoma. Składał się na nie: silnik wolnych obrotów i dodatkowa pokrywa serwisowa. Obie te funkcje mają za zadanie ułatwić prace konserwacyjne i czyszczenie mieszalnika. Pomocniczy silnik umożliwia obrót wałów mieszalnika z małą prędkością, dzięki temu można utrzymać mieszalnik w ruchu nawet przy otwartych pokrywach serwisowych. Opcja ta również ułatwia okresowe regulacje łopat mieszających. Mieszalnik został dodatkowo wyposażony w system wysokociśnieniowego mycia, co jest istotną zaletą z punktu widzenia operatora i konieczności codziennego mycia mieszalnika. Nad wałami zostały umieszczone dwie rury wodne z dyszami odpowiadającymi ilości łopat. Mieszalnik jest dzięki temu efektywnie czyszczony. Inwestor zażyczył sobie, aby w węźle zastosować dodatkowe okładziny z płyt poliuretanowych. W poprzednio dostarczonym węźle montował je we własnym zakresie, przy zakupie nowej maszyny chciał, aby płyty zainstalowane zostały fabrycznie we wskazanych miejscach.

KUVA3

Część z wprowadzonych zmian została zaimplementowana do fabrycznej produkcji nowych węzłów Tecwill. Jedną z takich zmian z zakresu systemu sterowania jest wprowadzenie dodatkowej funkcji w systemie WillControl. Użytkownik ma możliwość przypisania do każdej receptury, na etapie jej tworzenia, sposobu otwierania klapy spustowej mieszalnika. Niektóre mieszanki pozwalają na szybsze otwarcie klapy, natomiast dla mieszanek o konsystencjach bardziej ciekłych konieczne jest powolne otwieranie klapy z dłuższymi pauzami w pozycjach pośrednich otwarcia.

Instalacja węzła przypadła na końcowy okres zimy, a sama maszyna została przekazana do użytkowania z początkiem lutego 2019.

KUVA1 (1)

Super Cobra produkuje głównie betony towarowe obsługując lokalny rynek. Jest jednak zlokalizowany w bliskiej odległości od przebiegu trasy S61. Tym samym Kruszbet posiada dwa mobilne węzły o zdolności produkcyjnej 120 m3/h każdy w strategicznym sąsiedztwie przebiegu budowanej trasy Via Baltica.

Jesteśmy dumni z możliwości dostawy kolejnego węzła betoniarskiego dla tak wymagającego Klienta.

 

 

 Bartosz Trocha
Bartosz Trocha


bartosz.trocha@tecwill.com

Show all posts