Moduły systemu sterowania

System sterowania WillControl zbudowany jest z następujących modułów, które mogą być dołączane według wymagań Klienta:

WillConBet - Produkcja betonu

 • przetwarzanie zamówień produkcyjnych, danych Klientów, receptur, surowców, informacj dodatkowe
 • druki WZ – listy przewozowe
 • wszechstronne rozbudowane raportowanie
 • generowanie danych wymaganych do fakturowania
 • monitorowanie i optymalizacja wydajności węzła
 • pomiar wilgotności kruszyw
 • regulacja konsystencji betonu (betony towarowe / betony prefabrykowane /  betony suche)
 • ogrzewanie kruszywa, produkcja ciepłego betonu
 • dozowanie wody lodowej i płatków lodu

WillConPros - sterowanie procesem

 • oprogramowanie do sterowania produkcją, schemat i wizualizacja procesu produkcyjnego
 • sterowanie manualne, alarmy
 • pomiary zapełnieni zasobników, temperatur, wilgotności

WillConMix

 • krzywa uziarnienia kruszywa, badania przesiewowe
 • projektowanie mieszanki betonowej
 • porównywanie receptur mieszanek betonowych i ich optymalizacja
 • transfer receptur mieszanki betonowej bezpośrednio do produkcji
 • ekonomiczne zużycie cementu i utrzmanie jednorodnej jakości betonu

WillConQuality

 • kontrola jakości kruszyw
 • próbkowanie oraz monitorowanie jakości betonu
 • poprawa wizerunku jakości produkcji
 • raportowanie, próbki

WillConRem

 • zdalne sterowanie
 • aktualizacje oraz usuwanie błędów

WillConInv

 • podłączenie do zewnętrznego systemu fakturowania
 • podłączenie do centralnego systemu dystrybucji zamówień Klientów