D-MIX -  Właściwości i korzyści

Model Simplex D-MIX dla każdego typu betonu

 • beton towarowy
 • beton prefabrykowany
 • suche mieszanki na potrzeby produkcji galanterii betonowej i płyt stropowych kanałowych
 • betony samozagęszczalne SCC
 • zaprawy
 • betony barwione
 • beton natryskowy z włóknami (torkretowanie)

Dla węzła możliwy jest wybór szerokiego wyposażenia opcjonalnego

 • systemy dozowania dla kruszywa lekkiego lub keramzytu
 • sonda wilgotności mieszanki w mieszalniku umożliwiająca automatyczną regulację wilgotności poprzez system sterowania
 • systemy dozowania barwników w płynie
 • systemy dozowania barwników w proszku lub granulacie
 • systemy dozowania białego cementu