specialfabriker

 

Förutom våra standardmodeller tillverkar vi även betongfabriker och utrustning enligt kundernas krav och önskemål. Om du inte hittar en lämplig modell i vårt breda sortiment, kan vi skräddarsy en lösning som passar just ert behov.

I en skräddarsydd fabrik kan olika konstruktioner som ballastsilor, cementsilor, blandare och anda apparater placeras efter kundens och tomtens krav. Tomtens naturliga höjdskillnader beaktas vid planeringen. Blandarna kan placeras t.ex. inuti elementfabriken.


Vi kan också skräddarsy standardmodeller med små förändringar, då den redan testade och pålitliga standardfabriken utrustas med tilläggsutrustning, t.ex.

  • ballatsilornas storlek och placering och antalet silor kan ändras
  • ballastsilon kan utrustas med ett påfyllningssystem
  • cement/silica/asksilornas storlek, placering och antalet silor kan ändras
  • doseringsanordning för särskilda ämnen, t.ex. färger och fibrer
  • fabriken kan utrustas med två blandare, t.ex. för betongblandning på element- eller produktfabriken