Specialfabriker

Ibland t.ex. tomten är så krävande eller trång att leveransen måste vara helt anpassad efter kundens behov. 

 

Specialfabriker

Det finns alltid en lösning

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Förutom våra standardmodeller tillverkar vi även betongfabriker och utrustning enligt kundernas krav och önskemål. Om du inte hittar en lämplig modell i vårt breda sortiment, kan vi skräddarsydda en lösning som passar just ert behov.

I en skräddarsydd fabrik kan olika konstruktioner som ballastsilor, cementsilor, blandare och andra apparater placeras efter kundens och tomtens krav. Tomtens naturliga höjdskillnader beaktas vid planeringen. Blandarna kan placeras t.ex. inuti elementfabriken.

Specialfabriker - fördelar

Fabrikens konstruktioner kan placeras efter tomtens eller fabrikens krav

När det är fråga om en elementfabrik, kan hela fabriken vara inne i hallen eller alternativt kan ballastsilorna placeras ute och blandningsmodulen inuti hallen.

Vi kan också skräddarsydda standardmodeller med små förändringar
  • ballatsilornas storlek och placering och antalet silor kan ändras
  • ballastsilon kan utrustas med ett påfyllningssystem
  • cement/silica/asksilornas storlek, placering och antalet silor kan ändras
  • doseringsanordning för särskilda ämnen, t.ex. färger och fibrer
  • fabriken kan utrustas med två blandare, t.ex. för betongblandning på element- eller produktfabriken

 

Tilläggsutrustningar

Fyllningssystem för ballastsilor Systemet består av en mottagningsficka, en lyfttransportör och delningsapparater. Ballast kan lyftas antingen med en bandtransportör eller med ett vertikaltransportörsystem VERTEC  som är utvecklat av Tecwill. VERTEC behöver bara ett litet utrymme.

 


 

Transportsystem för betong

Blandarens satsstorlek skall vara densamma som massavagnens storlek. Dimensionering av vagnskenan spelar också en viktig roll, så att ingen linje behöver stå still och vänta på betong i onödan. Betongfabriken och vagnskenan måste dimensioneras hand i hand och det lönar sig att göra noggranna beräkningar.

Beställningspunkt för betong Beställning av betong göras oftast via beställningspunkter i prefab-fabriken. De här betälningspunkterna för betong kan placeras på olika ställen i prefab-fabriken och de kan vara fasta eller flyttbara. 

 

Dosering av färg Färgämnen kan doseras antingen i flytande form eller i pulverform. Flytande färger doseras med en pump. Pulverformiga ämnen vägs och flyttas med hjälp av ett tryckluftssystem in i blandaren för tillverkning av färgbetong.
Manöverrum-, tillsatsmedel- och labbcontainrar Tecwills färdigutrustad, isolerade och elektrifierad containrar är arbetsvänliga, starka och snabbt att flytta. 

 


 

Cement-, silica- och asksilor i olika storlekar

Tecwill Oy erbjuder utrustning för hantering och lagring av cement och deras utrustning samt fördelningsutrustning och doseringsanläggningar för cement.  

Rakaste väg till rätt lösning?

Kontakta våra specialister

Kontakta våra specialister, så hjälper de att ta fram de lösningarna ni behöver.