Cobra C80 betongfabrik

Det patenterade Cobra-betongfabrikskonceptet representerar de senaste utvecklingarna inom fabriksbetongbranchen. Fast COBRA är en mobil fabrik, har den samma egenskaper som en fast betongfabrik tack vare den patenterade specialkonstruktionen.

Cobra C80

C80 betongfabriken är en multibegåvning

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

COBRA representerar ett nytt tankesätt inom betongproduktion. Betongfabriken görs helt färdigt redan på fabriken och levereras till kunden vid önskad tidpunkt. Kunden kan flytta stationen till en annan plats, om produktionsfaktorerna eller marknadsläget förändras. Fabriken fungerar alltid med full kapacitet oavsett var betong behövs.

 • Maximal produktionskapacitet 80 m3 /tim.
 • Effektiv ballastdosering med det "flygande" doserings- och vägningssystemet
 • Ballastsilor 4 - 6 st.
 • Planblandare med motströmsprincip
 • Ytterst kompakt konstruktion
 • Lätta grundarbeten och snabb montering
 • Lätt att flytta till ett nytt ställe
 • Färdigbetong-, och elementbetongproduktion samt projektbyggande
 • Integrerat kontrollrum och lagerrum för tillsatsmedel
 • Vinterutrustning enligt kundens önskemål
 •  Ballastuppvärmning
 • Tillverkning av hetbetong
 • Dammfritt elrummet och monteringsplats för kompressor
Betongfabriker med modulkonstruktion kan vinterisoleras, utrustas och förmonteras redan på fabriken.

Detta sparar tid och håller monteringskostnaderna nere och betong produktionen kan komma igång snabbare.

Cobra jobbar lojalt åt dig och tillverkar betong året runt.

Snabb att montera och enkel att ta i bruk

Avtalat monteringstidtabell som du kan lita på. Vi hjälper er så att du kan budgetera monteringskostnaderna på förhand.

 
Betongfabrikerna är testmonterad på fabriken innan leverans

Betongfabriken utrustas färdigt på fabriken. Tecwill färdigmonterar bland annat vattenrör, elsystemet och vinterutrustningar.

 
förmånlig transport och lätta fundamentarbeten på byggnadstomt

Lätt att flytta till ett nytt ställe. Fast COBRA är en mobil fabrik, har den samma egenskaper som en fast betongfabrik tack vare den patenterade specialkonstruktionen.

 
Referenser

Våra kunder omfattar ledande färdigbetongföretag, krävande projektbyggare, element- och produktfabriker samt miljöteknikföretag.

Rakaste väg till rätt lösning?

Kontakta våra specialister

Kontakta våra specialister, så hjälper de att ta fram de lösningarna ni behöver.

Ladda ner en Cobra broschyr och läsa mer om lösningarna som Tecwill har utvecklat.

Tecwill Oy:s verksamhet baserar sig på långvarig erfarenhet inom branschen och på fördomsfri och kontinuerlig produktutveckling.