TECWILL registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

Registerförare

Tecwill Oy (nedan "Tecwill")
FO-nummer: 09715993
Rahtikatu 3 B
81000 Joensuu
Tfn: 010 8302900

Kontaktuppgifter till den registeransvarige

Försäljnings- och marknadsföringschef Janne Tuomikko
Tfn: +358 10 8302911
E-post: janne.tuomikko@tecwill.com

Registrets namn

Kundregister för Tecwill

Registrets användningsändamål

Personuppgifterna används av Tecwill och bolag som hör till samma koncern i direkt marknadsföring, försäljning och för andra adresserade försändelser som kan jämställas med dessa (t.ex. marknadsundersökningar).

Uppgifter som lagrats i registret

För- och efternamn 
Kontaktuppgifter
Titel samt operativt och upphandlingsmässigt ansvarsområde
Språk
Uppgifter om marknadsföringstillstånd och -förbud som personen meddelat
Företagets namn
Företagets kontaktuppgifter
Företagets bransch
Uppgift om deltagande i direktmarknadsföringskampanjer

Regelmässiga informationskällor

Personuppgifter samlas huvudsakligen in från de registrerade själva. Personuppgifter kan samlas in och uppdateras även ur register för Tecwill och bolag som hör till samma koncern, såsom även ur offentliga och kommersiella register.

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter kan lämnas ut för direktmarknadsföring såvida den registrerade inte separat har förbjudit det. Personuppgifterna lämnas inte ut utanför EU eller EES.

Skydd av registret

Registret har skyddats mot obehörig användning. Registret är tillgängligt endast för personer vars arbetsuppgifter kräver behandling av registeruppgifterna. Registret har skyddats med personliga användarnamn och lösenord.