MODULKONSTRUERAD BETONGFABRIKER TILL PREFAB-FABRIKER

Betongfabrikens moduler monteras ihop och förses med utrustning redan på fabriken. Också el- och automationsinstallationer mellan modulerna genomförs på förhand och testas genast efter installationen. Också modulernas värmeisolering, värmeapparater och elektrifiering av fastigheten installeras på fabriken. Detta möjliggör ett planmässigt arbete och därmed slutproduktens höga kvalitet jämfört med byggandet som sker på byggplatsen.

 

 

Modulkonstruerad betongfabrik för prefabfabriken

Världens bästa betong till produktion av betongelement

Betongfabrik för prefab-fabriken

Är det även möjligt att montera en betongfabrik i prefab-fabriken på kort tid - och på vinter? -Ja

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

En lämplig fabriksmodell väljs på basis av kapacitet, element som tillverkas, tomtens förhållanden och massans fallhöjd, t.ex.

  • Tecwill Precast modulkonstruerad betongfabrik placeras utomhus
  • DOUBLE betongfabrik placeras antingen inne i elementhallen eller utomhus
  • Krossbetongfabrik för blandning av speciellt stenmaterial, färgpigment och vitcement särskilt för krävande fasadelement
  • Skräddarsydd speciallösning enligt kundens behov
  • Standard ARCAMIX eller COBRA  fabrik modifierad för elementproduktion

Alla fabriksmodeller kan utrustas med nödvändiga tilläggsutrustning aroch ansluts till elementproduktion, t.ex.:

  • Transport av betongmassa längs massaspåret
  • Orderpunkter för betong som kan placeras på olika ställen i fabriken
  • Färgdoseringssystem för tillverkning av färgbetong, flytande eller pulverformig
  • Regleringssystem för betongfukt i jordfuktiga eller smidiga massor

Fördelar och tillägsvärden

"FLYGANDE" vägningssystem för ballast

- Ballastsilo och fyllningsramp 2-3 meter lägre än de traditionella lösningarna

- Sänker fyllningsrampen och sparar utrymme på tomten

- Betydande besparingar i bränslekostnader för hjullastaren

- Upp till 2 kg noggrannhet vid ballastdosering

- Sparar upp till 10 % cement per betongkubik

- Höghastighetsvägning garanterar stor kapacitet

- Lätta grundarbeten, plan platta vid fast installation

Robust och hög kvalitet motströmsblandare

- Slittålig planetväxel
Överdimensionerad, härdade kugghjul i ett generöst tilltaget olje bad. Mindre slitage på drivlinan. Ingen oljepump eller oljetemperaturs mätare behövs.

- Perfekt blandning. Genom att använda motströmsprincipen blir blandningen
perfekt bara efter ett par varv. Blandningsskovlarna roterar lite omvarandra varje varv.

- Kort blandningstid
Mer betong per timme, mer vinst under blandarens livstid. Kort blandningstid betyder också mindre slitage per
blandning och man sparar i slitdelar och service.

- Flera tömningsluckor
LAPA Mixer kan förses med upptill fyra tömningsluckor.
T.ex. en för färdigbetong, en för element betong, en för rengöring osv.

- Gjord för att hålla länge
Kraftig konstruktion och blandningskaret håller formen efter årtionden av användning.

- Lätt service
Topp monterad drivlina gör service och daglig rengöring snabb och lätt

Betongfabrikerna är lämpliga för alla typer av betong

- Fiberarmerad betong, husbetong, anläggningsbetong, golvbetong, markbetong, snabbtorkande betong, självkompakterande betong, skumbetong, sprutbetong, undervattensbetong och vältbetong.

- Håldåck, tt-kassetter, fasader, sandwichväggar, betonpelare, betongbalkar, balkonger, muffrör, lantbruksrör, brunn, trafikhinder, trappsteg osv. 

Vinterutrustning och ballastuppvärmning

– Värmeisolering görs färdigt på fabriken och alla utrymmen inomhus kan förses med uppvärmning och belysning

– Ballastsilorna utrustas med galler och värmeisolerade lock

– Det effektiva uppvärmningssystemet TURBO för ballast säkerställer betongproduktionen även under stränga vinterförhållanden

Tre mest avancerad modeller

Betongfabrikerna är lämpliga för alla typer av betong

Cobra precast betongfabrik

Produktionskapacitet 40–120 m3/h

Robust och hög kvalitet motströmsblandare, satsstorlek 1.0–2.5m3

4 – 7 st. ballastsilor
Det ”FLYING” vägningssystemet för ballast erbjuder betydande fördelar jämfört med den traditionella vägningen.

Anpassad special precast betongfabriker

Produktionskapacitet 40–120 m3/h
Robust och hög kvalitet motströmsblandare, satsstorlek 1.0–2.5m3
4–7 st. ballastsilor
Det ”FLYING ” vägningssystemet   för ballast erbjuder betydande fördelar jämfört med den traditionella vägningen.

Tilläggsutrustningar

Doseringssystem för stål-, plast eller PP-fiber

Helt automatiskt system för att dosera stålfibrer ner i blandaren. 

Det flygande vägningssystemet tillåter att fiber doseras i ballastflödet, varefter fibrerna redan är färdigblandade. Detta förkortar blandningstiden, minskar slitaget och säkerställer en jämn betongkvalitet utan fiberklumpar.
 

Beställningspunkt för betong

Beställning av betong göras oftast via beställningspunkter i prefab-fabriken. De här betälningspunkterna för betong kan placeras på olika ställen i prefab-fabriken och de kan vara fasta eller flyttbara. 

Transportsystem för betong

Blandarens satsstorlek skall vara densamma som massavagnens storlek. Dimensionering av vagnskenan spelar också en viktig roll, så att ingen linje behöver stå still och vänta på betong i onödan. Betongfabriken och vagnskenan måste dimensioneras hand i hand och det lönar sig att göra noggranna beräkningar.

 

Walter-högtryckstvättsystemet WALTER-systemet består av en högtryckspump, motordrivna tvättmunstycken och ett styrsystem. Tvättmunstyckena placeras inuti blandaren så att hela blandaren blir ren.
Manöverrum-, tillsatsmedel- och labbcontainrar Tecwills färdigutrustad, isolerade och elektrifierad containrar är arbetsvänliga, starka och snabbt att flytta. 

 

Kameraövervakningssystem Ett kamerasystem är ett smidigt sätt att förbättra effektiviteten och säkerheten på betongfabriken. En separat kameralucka för blandarekameran kan monteras ovanför plan- eller dubbelaxelblandaren. 

 

Rakaste väg till rätt lösning?

Kontakta våra specialister

Kontakta våra specialister, så hjälper de att ta fram de lösningarna ni behöver.