Varför Tecwill?

Tecwill Oy är en av världens ledande leverantörer av mobila och fasta högkvalitativa betongfabriker och deras styrsystem. Tecwill erbjuder sina kunder en pålitlig och modern lösning för betongtillverkning.

Tecwill Oy:s verksamhet baserar sig på

Långvarig erfarenhet inom branschen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Våra huvudprodukter är containerkonstruerade ARCAMIX -betongfabriker, mobila COBRA -betongfabriker som är snabba och enkla att montera och lätta att flytta. Vi har också utvecklad ett lättanvändbart styrsystem WillControl för betongfabriker.

Grundtanken med Tecwill Oy:s verksamhet är kontinuerlig produktutveckling och nya tekniska lösningar. Vår grundläggande princip är att alltid sätta våra kunders intresse främst. Tecwills betongfabriker saknar motstycke när det gäller driftsäkerhet, monteringssnabbhet och flyttbarhet. Tecwills betongfabrik utrustad med vårt styrsystem WillControl är en säker lösning för modern, effektiv och ekonomisk betongtillverkning oberoende av plats eller miljöförhållanden.

Till Tecwills starka sidor hör pålitliga leveranser som sker inom angiven tid samt snabb service. Därför har många ledande byggföretag och betongtillverkare över hela världen valt vår betongfabrik för sin betongtillverkning.

Tecwill Oy:s huvudkontor ligger i Joensuu. Dessutom har vi försäljningskontor och dotterbolag i olika länder.

Tecwills historia

 • 1994 – Viljo Ryhänen grundades företaget
 • 1997 – Första exportleverans till Norge
 • 2001 – Tecwill deltog första gången på Baumamässan i München
 • 2004 – Etablerade sitt första dotterbolag till Polen– Tecwill Polska
 • 2008 – Nytt huvudkontor och produktionslokaler till Joensuu, Finland - en viktig milstolpe i Tecwills historia
 • 2012 – Timo Ryhänen började som VD
 • 2013 –  Tecwill presenterade en ny Arcamix betongfabrik 
 • 2015 – LEAN produktion och filosofi presenterades till företaget
 • 2018 –  Utvecklades en ny självlärande algoritm, för att kunna kontrollera doserings- och vägningssystemet på bästa möjliga sätt
Fördelar och kostnadsbesparingar

Varför välja Tecwill – hur skiljer vi oss från andra leverantörer?

Tecwills noggrant "flygande" vägningssystem sparar upp till 30 kg/m3 i cement och minskar CO2-utsläppen vid betongproduktion.

Tecwill-flying-weighing-system-conveyor_1

Vårt "flygande" ballastvägningssystem eliminerar behovet av att lägga till extra cement till betongrecept för att kompensera för felaktig vägning och dosering.

 • Mer exakt vägning
 • Sparar cement
 • Korrekt vattencementförhållande

Tecwills OptiMoist- fuktmätningssystem, kopplat till "flygande" vägning, tillåter att fukthalten i alla ballastfraktioner mäts med en gemensam givare.

Tecwill-tecmoist-aggregate-moisture-probe_1

Rätt mängd vatten i betongsatsen förkortar blandningstiden och minskar kvalitetsproblemen.

 • Förbättrad fuktmätning av ballast
 • Lägre givarekostnader
 • Enkel kalibrering

Modulära konstruktioner och farbriksmonterad apparater gör att betongfabriken är snabb att installera och enkel att flytta även på vintern.

tecwill-cobrac80-mobile-concrete-batch-plant_P298_1

Tecwill förmonterar hela betongfabriken i sin egen fabrik. Detta inkluderar elektriska ledningar, rörledningar, värme-isoleringspaneler och fullständig testning av betongfabriken.

 • Omedelbar uppstart av betongproduktion
 • Kort monteringstid, även på vinter
 • Pålitlig vinterdrift
Rakaste väg till rätt lösning?

Kontakta våra specialister

Kontakta våra specialister, så hjälper de att ta fram de lösningarna ni behöver.