Mobil betongfabrik för byggprojekt

Tecwill supermobil betongfabrik är den rätta lösningen för betongproduktion i byggprojekt på platsen.

Tecwill mobil betongfabrik

Tecwill farbriksmonterad och fabrikstestad mobil betongstation är den enklaste lösningen för betongproduktion på plats. Med hjälp avvåra nya tekniska lösningar kan våra kunder tillverka betong året runt med lägre driftskostnader och ett mindre koldioxidavtryck (CO2 uttsläp).

Tecwill mobil betongfabrik 

 • Hela betongfabriken, vinterutrustningen och elektriciteten installeras och testas redan på fabriken
 • Flyttbar mobil stålfundament och lastramp element
 • Snabb att flytta och installera om året runt
 • Sparar cement upp till 10 % och minskar CO2 koldioxidutsläpp

Moduler av Tecwill mobil betongfabrik

Mega_Arcamix_concrete-mixing-plant_P301_2

 • 1. Ballast silo
 • 2. Blandningsmodul
 • 3. Kontrollrum
 • 4. Tillsatsmedellager
 • 5. Cement och andra bindemedelssilor
 • 6. Mobil fundament
 • 7. Mobil fyllningsramp för ballastsilo
 • 8. Ballast och vattenuppvärmningssystem
 • 9. Fibermatningssystem
 • 10. Lab, betongåtervinningssystem, fikarum, kontor
Du kan välja nyckelfärdig leverans

Leverans av en mobil betongfabrik för byggprojekt

Vår kund kan välja alla moduler som krävs för projektet. Vid kortsiktiga projekt installeras betongfabriken på ett flyttbart stålbalksfundament. Det ”flygande” vägningssystemet för ballast möjliggör en låg ballastsilo och integrerade rampelement för ballastsilon. 
 
Tecwill mobil betongfabrik inkluderar all nödvändig utrustning, faciliteter och funktioner för att producera betong på plats för byyggprojekt. Beroende på projektet kan fabriken utrustas med:
 • En elgenerator om det inte finns någon elmatning på platsen eller om den är otillräcklig
 • En värmecentral med varmvattentank
 • En bufferttank för kallvatten om det inte finns någon vattenanslutning eller om den är otillräcklig
 • Ett betonglaboratorium container med ett program för kvalitetskontroll
 • Ett förråd eller en verkstadscontainer eller andra ytterligare containrar
 • Fibermatare för sprutbetong

P235_Cobra-c80-mobile-concrete-batch-plant_1

Benefits and kostnadsbesparingar

Varför välja Tecwill – hur skiljer vi oss från andra betonganläggning tillverkare?

Modulära konstruktion och breda förmontering gör betongfabriken snabb att installera och enkel att flytta även på vintern.

1_CobraC120

Tecwill förmonterar hela betongfabriken i sin egen fabrik.Detta inkluderar elektriska ledningar, rörledningar, värme-isoleringspaneler och fullständig testning av betongfabriken.

 • Snabb inställningstid, även på vintern
 • Omedelbar uppstart av betongproduktion
 • Pålitlig vinterdrift

Tecwills högprecisions "flygande" vägningssystem sparar upp till 30 kg/m3 i cement och minskar CO2-utsläppen vid betongproduktion.

Tecwill-flying-weighing-system-conveyor_1

Vårt "flygande" ballastvägningssystem eliminerar behovet av att lägga till extra cement till betongrecept för att kompensera för felaktig vägning och dosering.

 • Mer exakt vägning
 • Sparar cement upp till 10 %
 • Korrekt vattencementförhållande

Tecwills OptiMoist- fuktmätning system, kopplat till "flygande" vägning, tillåter att fukthalten i alla ballastfraktioner mäts med en gemensam givare.

Tecwill-tecmoist-aggregate-moisture-probe_1

Rätt mängd vatten i betongsatsen förkortar blandningstiden och minskar kvalitetsproblemen.

 • Förbättrad fuktmätning av ballast
 • Lägre givarekostnader
 • Enkel kalibrering
FAQs

Vanliga frågor

Det här är frågor vi ofta får. Vi hoppas att du tycker att dessa är användbara. Om du fortfarande har en fråga som vi inte har besvarat, vänligen kontakta oss direkt.

Hur minskar man koldioxidavtrycket från betongtillverkning?
 1. Tillverkning av cement som råvara för betong är en stor källa till koldioxidutsläpp. Tecwills teknologi har utvecklats speciellt för att minska cementmängden som används i betong och därigenom minska CO2-utsläppen.

 2. Våra lösningar förbättrar energieffektiviteten i betonganläggningar, minskar elförbrukningen och ökar vattenåtervinningen för att minska CO2-utsläppen.

 3. När vi tillverkar våra produkter minskar vi vår egen miljöpåverkan genom att använda återvunnet stål och utveckla nya sätt att minimera vår materialförbrukning.
Hur skiljer sig Tecwill-betongfabrik från traditionella betongfabriker?
 1. Vi har utvecklat ett helt nytt ”flygande” ballastvägningssystem som säkerställer noggrann dosering av ballast och förbättrad ballastfuktmätning.

 2. Vår nya teknik med modular konstruktion gör det möjligt att tillverka hela betongfabriken på fabriken där den kan testas färdigt innan leverans. Snabb installation på plats och produktionsstart säkerställs med vår fabriksinstallerade el, rörledningar och värmeisolering.

 3. Våra betongfabriker är hybridfabriker. Samma lösning är lämplig för:
 • Stationär betonganläggning
 • Mobil betongfabrik
 • Supermobil betongstation
 • Sprutbetonfabrik
 • Betongfabriken för prefabricerad element
Vad gör en betongfabrik mobil?
 1. Man tror ofta att däck på en betongfabrik gör den mobil. En fabrik med däck behöver lika många krantimmar och liknande fundament som en betongfabrik utan däck.

 2. Däck och axlar orsakar trånga och osäkra underhållsutrymmen. De komplicerar vägnings- och doseringsprocessen.

 3. En betongfabrik med däck är också svår att använda under vinterförhållanden eftersom den fortfarande behöver en kapsling och isolering – varefter den inte längre är mobil på grund av kapslingen.
Tecwill mobila betongfabriker är baserade på en patenterad installationsmekanism och ett "flygande" vägningssystem som möjliggör en förmonterad kapsling. Tecwill mobila betongfabriker har snabb uppställningstid, även på vintern, och kan återinstalleras året runt.
Produkter

Tecwill betongfabriks modeller

Se produkt
Mega Arcamix

Betongfabriken Mega Arcamix är en hybridproduktionsenhet för fabriksbetong, sprutbetong och betong för vägbyggen.

Mega Arcamix är vår största och mest effektiva betonganläggningen med en kapacitet på upp till 200 m3/h med vägbas betong.

Se produkt
Se produkt
Super Arcamix

Super Arcamix mångsidiga hybridbetonganläggning är väl lämpad för stadsmiljöer och kan användas för att producera olika typer av betong. Tack vare sin modulära konstruktion är fabriken enkel att installera och flytta.

Denna multifunktionella betongfabriken erbjuder en kapacitet på upp till 150 m3/h.

Se produkt
Se produkt
Arcamix

Arcamix betongfabriken är baserad på dimensionerna på havscontainrar. Denna lösning ger kunderna all utrustning och de behöver för att producera betong med en liten platsyta.

Betongfabriken är lämplig för tillverkning av olika typer av betong och har en kapacitet på upp till 130 m3/h.

Se produkt
Se produkt
Cobra C120

Cobra C120 är den största fabriksmodellen i Cobra-familjen. Konceptet representerar det senaste sättet att närma sig betongproduktion. Samma lösning kan användas som en mobil betongstation och som en stationär betongfabrik. Cobra C120 är snabb att installera även vintertid och lätt att flytta till en ny plats.

Anläggningen är lämplig för tillverkning av olika typer av betong och har en kapacitet på upp till 120 m3/h.

Se produkt
Se produkt
Cobra C80

Cobra C80 är exceptionellt kompakt och är utrustad med en motströmsblandare. Den snabba installationen och produktionsstarten gör den lämplig för byggprojekt och stationär betongfabrik.

Betongfabriken är lämplig för tillverkning av olika typer av betong och har en kapacitet på upp till 80 m3/h.

Se produkt
Se produkt
Cobra C40

Cobra C40 lämpar sig väl för tillverkning av fabriksbetong eller prefabricerad betong. Den effektiva motströmsblandaren fungerar smidigt med alla typer av betong. Denna modell är kompakt och utrustad för vinter.

Cobra C40 betongfabriken är lämplig för tillverkning av olika typer av betong och har en kapacitet på upp till 40 m3/h.

Se produkt

Tecwill i korthet

 • 30 års erfarenhet av att designa och tillverka betongfabriker
 • Vår teknik minskar betydligt CO2-utsläppen från betongproduktion
 • Global verksamhet
 • Huvudkontor, monteringsfabrik och testanläggning i Joensuu, Finland

Läs mer om oss › 

30 år
300 betongfabriker