Service och tjänster

Vårt breda utbud omfattar en lämplig serviceprodukt för fabrikens eller utrustningens hela livscykel. Problemfri drift med optimal produktionskapacitet säkerställer det bästa ekonomiska resultatet i varierande förhållanden.

service@tecwill.com

Servicepaket och serviceavtal

Vi erbjuder olika servicepaket som omfattar tjänster för olika ändamål. När du har valt ett lämpligt servicepaket efter dina behov, tecknar du ett serviceavtal med oss. I avtalet kommer vi överens om en detaljerad tidsplan för tjänsterna.

Reserv- och slitdelar

Mekaniska och elektriska reservdelar. Slitdelar till blandare och andra apparater.

LinkOne reserv- och slitdelar via nätportalen.
Web service som gör det enkelt att hitta den rätta reservdelen och dess beställningsnummer.
Vänligen kontakta oss så lämnar vi anbud om aktivering av en elektrisk reservdelskatalog.

Service- och underhållstjänster för fabriken

To support our customers and their operations, we provide an extensive range of services for our products throughout the various stages of their life cycle. Our services help guarantee our product reliability and enhance their optimal performance in all types of situations.

Moderniseringar

Installationer av betongfabrikens tilläggsutrustning och anslutning till styrsystemet, byte av blandare, ändringsarbeten av ballastsilo och fyllningstransportörer, extra cementsilor eller tillsatsmedel eller saneringar av styrsystem.

Vad är din största utmaning?

Välja en punkt som beskriver utmaningen bäst - och läsa mer om lösningar.  

Kontakta våra specialister, så hjälper de att ta fram de lösningarna ni behöver.

Det finns alltid en lösning.