Mega Arcamix till specialprojekt

Mega Arcamix

När maximal produktionskapacitet är prioritet nummer ett.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
 • Hybrid betongfabrik är till specialprojekt var man behöver blanda stora volymer olika typer av massor
 • En dubbelaxelblandare vars satsstorlek är 4,0m3 eller 4,5m3
 • 4 - 7 st. ballastsilor, volym 30m3 - 100m3 / per stycke
 • 1 - 7 st. cementsilor
 • Bottencontainrar enligt kundens önskemål
  • kontrollrumscontainer
  • lagercontainer för tillsatsmedel
  • filter press container
  • laboratoriecontainer
  • sociala utrymmen
  • generatorcontainer
  • lagercontainer för reservdelar


Väl gjorda förberedelser medför alltså besparingar och minskar de eventuella riskerna i samband med produktionsstarten.

Arcamix litar på containrar. Välorganiserad lagring av råmaterial och effektiv användning av fabriksutrymmen säkerställer att fabriksområdet ger en ren och säker arbetsmiljö.

SNABB ATT MONTERA OCH ENKEL ATT TA I BRUK

Avtalat monteringstidtabell som du kan lita på. Vi hjälper er så att du kan budgetera monteringskostnaderna på förhand.

 
BETONGFABRIKERNA ÄR TESTMONTERAD PÅ FABRIKEN INNAN LEVERANS

Betongfabriken utrustas färdigt på fabriken. Tecwill färdigmonterar bland annat vattenrör, elsystemet och vinterutrustningar.

 
FÖRMÅNLIG TRANSPORT OCH LÄTTA FUNDAMENTARBETEN PÅ BYGGNADSTOMT

Arcamix betongfabriken kan monteras på en jämn betongplatta. Underjordiska konstruktioner eller ovanjordiska höga socklar leder automatiskt till högre kostnader. 

 
Referenser

Våra kunder omfattar ledande färdigbetongföretag, krävande projektbyggare, element- och produktfabriker samt miljöteknikföretag.

Rakaste väg till rätt lösning?

Kontakta våra specialister

Kontakta våra specialister, så hjälper de att ta fram de lösningarna ni behöver.

Ladda ner en Arcamix broschyr och läsa mer om lösningarna som Tecwill har utvecklat.

Alla utrymmena på betongfabriken, t.ex. tillsatsmedelscontainer, kontrollrum, laboratorium och sociala utrymmen kan placeras i bottencontainrarna enligt kundens önskemål.