COBRA – SNABBT PÅ PLATS VAR BETONG BEHÖVAS

Förbättrad doseringsnogrannhet av material minskar din klimatpåverkan och optimeras cementmängder i recept.

 

Cobra betongfabrik

Snabb att montera och enkel att ta i bruk, men också lätt att flytta till ett nytt ställe

CobraC80_concrete-mixing-plant_P295_6

 

COBRA representerar ett nytt tankesätt inom betongproduktion. Betongfabriken görs helt färdigt redan på fabriken och levereras till kunden vid önskad tidpunkt. Kunden kan flytta stationen till en annan plats, om produktionsfaktorerna eller marknadsläget förändras. Fabriken fungerar alltid med full kapacitet oavsett var betong behövs.

Fast COBRA är en mobil fabrik, har den samma egenskaper som en fast betongfabrik tack vare den patenterade specialkonstruktionen.

SUPER MOBIL BETONGFABRIK

COBRA är en kompakt helhet som saknar motstycke. Cobra är lätt att flytta och snabb att montera och den producerar förstklassig betong med stor produktionskapacitet. Blandaren är antingen planblandare eller dubbelaxelblandare beroende på modellen.

COBRA betongstationen fungerar effektivt även under stränga vinterförhållanden. Alla modeller är vinterutrustade från fabrik och dessutom kan de förses med ett effektivt uppvärmningssystem för ballast.

Snabbt dit där betong behövs!

Fördelar och tillägsvärden

Patenterad specialkonstruktion och "FLYGANDE" vägningssystem för ballast

- Ballastsilo och fyllningsramp 2-3 meter lägre än de traditionella lösningarna

- Sänker fyllningsrampen och sparar utrymme på tomten

- Betydande besparingar i bränslekostnader för hjullastaren

- Upp till 2 kg noggrannhet vid ballastdosering

- Sparar upp till 10% cement per betongkubik

- Höghastighetsvägning garanterar stor kapacitet

- Lätta grundarbeten, plan platta vid fast installation

 

 

Fuktmätning som inte är exakt leda till ökning av produktionskostnader

– Den "FLYGANDE" vägningen möjliggör fukt- och temperaturmätningen för alla sten material med hjälp av en givare

 

 

Förmånliga grundarbeten, fundamentarbeten och fyllningsramp

– Tack vare det flygande vägningsystem av ballast är rampen 1,5 - 3 m lägre än i traditionella lösningar

– Lägre inlastningsramp sparar yta på tomten och sparar pengar också i hjullastaren bränsle och driftkostnader

– Vid behov kan monteras på ett super mobilt stålbalkfundament

 

Vinterutrustning och ballastuppvärmning

– Värmeisolering görs färdigt på fabriken och alla utrymmen inomhus kan förses med uppvärmning och belysning

– Ballastsilorna utrustas med galler och värmeisolerade lock

– Det effektiva uppvärmningssystemet TURBO för ballast säkerställer betongproduktionen även under stränga vinterförhållanden

Cobra produktfamiljen

Cobra produktfamiljen består av tre huvudprodukter

Cobra C40

Läsa mer om Cobra C40 ›

Max. produktionskapacitet 40 m3/h
1 m3 planblandare

2–6 st. ballastsilor

 

 

 

 

Cobra C120

Läsa mer om Cobra C120 ›

Max. produktionskapacitet 120 m3/h
2,5m3 - 3 m3 twin-shaft mixer eller
2.5 m3 planblandare
3–7 st. ballastsilor

Det ”FLYING” vägningssystemet för ballast erbjuder betydande fördelar jämfört med den traditionella vägningen

 

Cobra tilläggsutrustningar

Fyllningssystem för ballastsilor

Systemet består av en mottagningsficka, en lyfttransportör och delningsapparater. Ballast kan lyftas antingen med en bandtransportör eller med ett vertikaltransportörsystem VERTEC  som är utvecklat av Tecwill. VERTEC behöver bara ett litet utrymme.

 

Doseringssystem för stål-, plast eller PP-fiber

Helt automatiskt system för att dosera stålfibrer ner i blandaren eller i betongbilen.

Det flygande vägningssystemet tillåter att fiber doseras i ballastflödet, varefter fibrerna redan är färdigblandade. Detta förkortar blandningstiden, minskar slitaget och säkerställer en jämn betongkvalitet utan fiberklumpar.

Mobilt fundament och fyllningsramp

Flygande vägning möjliggör ett enkelt och förmånligt fundament, det behövs varken underjordiska grävningar för lyftkärlet eller höga betongsocklar.

En plan betongplatta lämpar sig för en fast installation. När det är fråga om en mobil lösning är det lätt att montera ett mobilt stålfundament och fyllningsrampelement som efter projektet kan flyttas till ett nytt ställe tillsammans med fabriken.

Walter-högtryckstvättsystemet

WALTER-systemet består av en högtryckspump, motordrivna tvättmunstycken och ett styrsystem. Tvättmunstyckena placeras inuti blandaren så att hela blandaren blir ren.

Manöverrum-, tillsatsmedel- och labbcontainrar

Tecwills färdigutrustad, isolerade och elektrifierad containrar är arbetsvänliga, starka och snabbt att flytta. 

Kameraövervakningssystem

Ett kamerasystem är ett smidigt sätt att förbättra effektiviteten och säkerheten på betongfabriken. En separat kameralucka för blandarekameran kan monteras ovanför plan- eller dubbelaxelblandaren. 

Rakaste väg till rätt lösning?

Kontakta våra specialister

Kontakta våra specialister, så hjälper de att ta fram de lösningarna ni behöver.