Tecwill Oy

Tecwill Oy är en av världens ledande leverantörer av mobila och fasta högkvalitativa betongfabriker och deras styrsystem.

Tecwill Oy:s historia leder sitt ursprung från 1980-talet

Tecwill Oy:s historia leder sitt ursprung från 1980-talet då företaget Meca-Kone Oy grundades. Meca-Kone Oy tillverkade betongfabriker och utrustningar för betongfabriker. På 1990-talet flyttade företaget från Joensuu efter företagsförsäljningen.

Tecwill Oy grundades år 1994. Flera anställda hos Tecwill Oy arbetade redan på Meca-Kone och har således lång erfarenhet av betongfabriker. Till en början utvecklade Tecwill Oy en COBRA betongfabrik och dess installationsmekanism. Mekanismen har tilldelats ett internationellt patent som gäller i hela världen.

Under 2000-talet har Tecwill Oy blivit en internationell leverantör av betongfabriker. Det första dotterbolaget Tecwill Polska grundades 2004 i Gdansk.

En betydande milstolpe i företagets verksamhet var år 2008, när företaget fick nya kontors- och produktionslokaler i Joensuu.

Över 300 LEVERERADE FABRIKSPROJEKT
Nästan 30 års
erfarenhet
av att planera och
leverera betongfabriker
GLOBAL Verksamhet
Företagets styrka

Kontinuerlig produktutveckling

Grundtanken med Tecwill Oy:s verksamhet är kontinuerlig produktutveckling och nya tekniska lösningar. Vår grundläggande princip är att alltid sätta våra kunders intresse främst. Tecwills betongfabriker saknar motstycke när det gäller driftsäkerhet, monteringssnabbhet och flyttbarhet. Tecwills betongfabrik utrustad med vårt styrsystem WillControl är en säker lösning för modern, effektiv och ekonomisk betongtillverkning oberoende av plats eller miljöförhållanden.

Till Tecwills starka sidor hör pålitliga leveranser som sker inom angiven tid samt snabb service. Därför har många ledande byggföretag och betongtillverkare över hela världen valt vår betongfabrik för sin betongtillverkning.

Tecwill Oy:s huvudkontor ligger i Joensuu. Dessutom har v försäljningskontor och dotterbolag i olika länder.