Arcamix betongfabrik

Miljökraven för betongfabriken måste också beaktas i planeringen: buller, fabrikens storleksbegränsningar och mycket strikta utsläppskrav. 

Arcamix

Större produktionskapacitet och stabila leveranser med mindre miljöpåverkan

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
 • Tyst, noggrann och effektiv "flygande" dosering- och vägningssystem för ballast
 • Betongproduktionen snabbt igång, också på vinter
 • Alla containrar görs och utrustas färdigt på fabriken inklusive vattenrör, elektrifieringar och vinterutrustning
 • Rampen för ballastsilor är 1,5 - 3m lägre än i traditionella lösningarna.
 • En högklassig dubbelaxelblandare vars satsstorlek är 2,5, 3,0 eller 3,33
 • 4 - 7 st. ballastsilor, volym 30m3 - 100m3 / per stycke
 • 1 - 7 st. cementsilor
 • Bottencontainrar enligt kundens önskemål
  • kontrollrumscontainer
  • lagercontainer för tillsatsmedel
  • filter press container
  • laboratoriecontainer
  • sociala utrymmen
  • generatorcontainer
  • lagercontainer för reservdelar

Väl gjorda förberedelser medför alltså besparingar och minskar de eventuella riskerna i samband med produktionsstarten.

Arcamix litar på containrar. Välorganiserad lagring av råmaterial och effektiv användning av fabriksutrymmen säkerställer att fabriksområdet ger en ren och säker arbetsmiljö.

SNABB ATT MONTERA OCH ENKEL ATT TA I BRUK

Avtalat monteringstidtabell som du kan lita på. Vi hjälper er så att du kan budgetera monteringskostnaderna på förhand.

 
BETONGFABRIKERNA ÄR TESTMONTERAD PÅ FABRIKEN INNAN LEVERANS

Betongfabriken utrustas färdigt på fabriken. Tecwill färdigmonterar bland annat vattenrör, elsystemet och vinterutrustningar.

 
FÖRMÅNLIG TRANSPORT OCH LÄTTA FUNDAMENTARBETEN PÅ BYGGNADSTOMT

Arcamix betongfabriken kan monteras på en jämn betongplatta. Underjordiska konstruktioner eller ovanjordiska höga socklar leder automatiskt till högre kostnader. 

 
Referenser

Våra kunder omfattar ledande färdigbetongföretag, krävande projektbyggare, element- och produktfabriker samt miljöteknikföretag.

Rakaste väg till rätt lösning?

Kontakta våra specialister

Kontakta våra specialister, så hjälper de att ta fram de lösningarna ni behöver.

Ladda ner en Arcamix broschyr och läsa mer om lösningarna som Tecwill har utvecklat.

Alla utrymmena på betongfabriken, t.ex. tillsatsmedelscontainer, kontrollrum, laboratorium och sociala utrymmen kan placeras i bottencontainrarna enligt kundens önskemål.