Fabriksbetong

Modulär betongfabrik lösningar sparar cement och minskar CO2 -utsläpp.

Tecwill betongfabrik för fabriksbetong

Vi hjälper fabriksbetongföretag runt om i världen genom att tillverka mångsidiga och energieffektiva betonganläggningar. Dessa gör det möjligt för våra kunder att producera världens bästa betong med lägre produktionskostnader och ett mindre koldioxidutsläpp.

Tecwill erbjuder färdigbetonglösningar som hjälper kunden att bli marknadsledare och föregångare i branschen.
 • Vi erbjuder den bästa tekniken som medför stora fördelar och besparingar
 • Våra lösningar sparar cement och minskar CO2 -utsläpp.
 • Våra lösningar ökar produktionskapaciteten och minskar produktionsavbrott

Moduler av Tecwill betongfabrik för fabriksbetong

Arcamix_concrete-mixing-plant_P294_11

 

 

 

 • 1. Ballast silo
 • 2. Cement och andra bindemedelssilor
 • 3. Blandningsmodul
 • 4. Kontrollrum
 • 5. Tillsatsmedellager
 • 6. Betonglaboratorium
 • 7. Ballast och vattenuppvärmningssystem
 • 8. Fyllningsramp för ballastsilo
 • 9.Fibermatningssystem
 • 10.Betongåtervinningssystem
Samma betonganläggning för alla typer av betong

Multifunktionell hybrid betongfabrik

Våra hybrid betongfabriker kan producera alla typer av betong, inklusive:

 • Färdigbetong
 • Fabriksbetong
 • Klimatförbättrad betong
 • Klimatanpassad betong med
  lågt CO2-avtryck
 • Sprutbetong med fiber
 • Geopolymerbetong
 • Självkonsoliderande betong (självutjämnande betong)
 • Betong för prefabricerade betongprodukter, håldäck och elementer
 • Jordfuktig betong
 • Färgad betong med pulver, C-pigment eller granulatpigment

Vår förbättrade doserings- och vägningsteknik kan ta hand om dosering och blandning av nya miljö kompletterande cementbaserade material och "aktivatorer" som;

 • Flygaska
 • Slagg
 • Polymercement
Super_Arcamix_concrete-mixing-plant_P291_7

 

Fördelar och kostnadsbesparingar

Varför välja Tecwill – hur skiljer vi oss från andra leverantörer?

Tecwills noggrant "flygande" vägningssystem sparar upp till 30 kg/m3 i cement och minskar CO2-utsläppen vid betongproduktion.

Tecwill-flying-weighing-system-conveyor_1

Vårt "flygande" ballastvägningssystem eliminerar behovet av att lägga till extra cement till betongrecept för att kompensera för felaktig vägning och dosering.

 • Mer exakt vägning
 • Sparar cement
 • Korrekt vattencementförhållande

Tecwills OptiMoist- fuktmätningssystem, kopplat till "flygande" vägning, tillåter att fukthalten i alla ballastfraktioner mäts med en gemensam givare.

Tecwill-tecmoist-aggregate-moisture-probe_1

Rätt mängd vatten i betongsatsen förkortar blandningstiden och minskar kvalitetsproblemen.

 • Förbättrad fuktmätning av ballast
 • Lägre givarekostnader
 • Enkel kalibrering

Modulära konstruktioner och farbriksmonterad apparater gör att betongfabriken är snabb att installera och enkel att flytta även på vintern.

tecwill-cobrac80-mobile-concrete-batch-plant_P298_1

Tecwill förmonterar hela betongfabriken i sin egen fabrik. Detta inkluderar elektriska ledningar, rörledningar, värme-isoleringspaneler och fullständig testning av betongfabriken.

 • Omedelbar uppstart av betongproduktion
 • Kort monteringstid, även på vinter
 • Pålitlig vinterdrift
FAQs

Vanliga frågor

Det är frågor som vi ofta får. Vi hoppas att du tycker att dessa är användbara. Om du fortfarande har en fråga som vi inte har besvarat, vänligen kontakta oss.

Hur minskar man koldioxidavtrycket från betongtillverkning?
 1. Tillverkning av cement som råvara för betong är en stor källa till koldioxidutsläpp. Tecwills teknologi har utvecklats speciellt för att minska cementmängden som används i betong och därigenom minska CO2-utsläppen.

 2. Våra lösningar förbättrar energieffektiviteten i betonganläggningar, minskar elförbrukningen och ökar vattenåtervinningen för att minska CO2-utsläppen.

 3. När vi tillverkar våra produkter minskar vi vår egen miljöpåverkan genom att använda återvunnet stål och utveckla nya sätt att minimera vår materialförbrukning.
Hur skiljer sig Tecwill-betongfabrik från traditionella betongfabriker?
 1. Vi har utvecklat ett helt nytt ”flygande” ballastvägningssystem som säkerställer noggrann dosering av ballast och förbättrad ballastfuktmätning.

 2. Vår nya teknik med modular konstruktion gör det möjligt att tillverka hela betongfabriken på fabriken där den kan testas färdigt innan leverans. Snabb installation på plats och produktionsstart säkerställs med vår fabriksinstallerade el, rörledningar och värmeisolering.

 3. Våra betongfabriker är hybridfabriker. Samma lösning är lämplig för:
 • Stationär betonganläggning
 • Mobil betongfabrik
 • Supermobil betongstation
 • Sprutbetonfabrik
 • Betongfabriken för prefabricerad element
Vad gör en betongfabrik mobil?
 1. Man tror ofta att däck på en betongfabrik gör den mobil. En fabrik med däck behöver lika många krantimmar och liknande fundament som en betongfabrik utan däck.

 2. Däck och axlar orsakar trånga och osäkra underhållsutrymmen. De komplicerar vägnings- och doseringsprocessen.

 3. En betongfabrik med däck är också svår att använda under vinterförhållanden eftersom den fortfarande behöver en kapsling och isolering – varefter den inte längre är mobil på grund av kapslingen.
Tecwill mobila betongfabriker är baserade på en patenterad installationsmekanism och ett "flygande" vägningssystem som möjliggör en förmonterad kapsling. Tecwill mobila betongfabriker har snabb uppställningstid, även på vintern, och kan återinstalleras året runt.
Produkter

Tecwill betongfabriks modeller

Se produkt
Mega Arcamix

Betongfabriken Mega Arcamix är en hybridproduktionsenhet för fabriksbetong, sprutbetong och betong för vägbyggen.

Mega Arcamix är vår största och mest effektiva betonganläggningen med en kapacitet på upp till 200 m3/h med vägbas betong.

Se produkt
Se produkt
Super Arcamix

Super Arcamix mångsidiga hybridbetonganläggning är väl lämpad för stadsmiljöer och kan användas för att producera olika typer av betong. Tack vare sin modulära konstruktion är fabriken enkel att installera och flytta.

Denna multifunktionella betongfabriken erbjuder en kapacitet på upp till 150 m3/h.

Se produkt
Se produkt
Arcamix

Arcamix betongfabriken är baserad på dimensionerna på havscontainrar. Denna lösning ger kunderna all utrustning och de behöver för att producera betong med en liten platsyta.

Betongfabriken är lämplig för tillverkning av olika typer av betong och har en kapacitet på upp till 130 m3/h.

Se produkt
Se produkt
Cobra C120

Cobra C120 är den största fabriksmodellen i Cobra-familjen. Konceptet representerar det senaste sättet att närma sig betongproduktion. Samma lösning kan användas som en mobil betongstation och som en stationär betongfabrik. Cobra C120 är snabb att installera även vintertid och lätt att flytta till en ny plats.

Anläggningen är lämplig för tillverkning av olika typer av betong och har en kapacitet på upp till 120 m3/h.

Se produkt
Se produkt
Cobra C80

Cobra C80 är exceptionellt kompakt och är utrustad med en motströmsblandare. Den snabba installationen och produktionsstarten gör den lämplig för byggprojekt och stationär betongfabrik.

Betongfabriken är lämplig för tillverkning av olika typer av betong och har en kapacitet på upp till 80 m3/h.

Se produkt
Se produkt
Cobra C40

Cobra C40 lämpar sig väl för tillverkning av fabriksbetong eller prefabricerad betong. Den effektiva motströmsblandaren fungerar smidigt med alla typer av betong. Denna modell är kompakt och utrustad för vinter.

Cobra C40 betongfabriken är lämplig för tillverkning av olika typer av betong och har en kapacitet på upp till 40 m3/h.

Se produkt

Tecwill i korthet

 • 30 års erfarenhet av att designa och tillverka betongfabriker
 • Vår teknik minskar betydligt CO2-utsläppen från betongproduktion
 • Global verksamhet
 • Huvudkontor, monteringsfabrik och testanläggning i Joensuu, Finland

Läs mer om oss › 

30 år
300 betongfabriker
Letar du efter rätt lösning?

Kontakta våra experter

Våra experter kommer att ge dig mer information om våra lösningar.