Janne Tuomikko 02.03.2019 3 min read

Tecwill levererade en ny betongfabrik till elementfabriken i Estland

VMT Betoon AS -ledande företag i betongbranschen

VMT Betoon AS är ett ledande estniskt betongföretag som är känt för sin höga kvalitet och sitt breda urval av produkter. Företaget har färdigbetongproduktion samt mångsidig elementproduktion. 

VMT Betoon AS ville utvidga sin befintliga betongfabrik och behövde därför ytterligare betongblandningskapacitet. Olika alternativ granskades i samarbete med kunden för att finna den bästa lösningen för att täcka behovet av betongbroduktion nu och i framtiden.

Utvidgning av gamla elementfabriker är alltid utmanande till exempel på grund av gammal utrustning och begränsat utrymme. Detta var också fallet med VMT Betoon AS, varför projektet startade med en noggrann förplanering. Olika investeringsalternativ granskades noga.


Betongfabrik intill den befintliga fabriken

Den nya betongfabriken placerades på VMT Betoon AS:s befintliga tomt. Detta var utmanande, eftersom betongfabriken inte får ligga för långt ifrån elementproduktionshallarna och platsen borde vara lätt tillgänglig med betongbilar. Den trånga tomten och de gamla produktionshallarnas läge hade också sina egna utmaningar.

Det fanns inte tillräckligt med utrymme för den nya fabriken mellan produktionshallarna, varför projektet krävde detaljerad planering och kundspecifik anpassning av utrustning. Ballastsilorna, bindemedelssilorna och lagret för tillsatsmedel placerades så att man kunde säkerställa en optimal logistik på tomten och få tillräckligt utrymme för bilar och maskiner.

I sådana här fall levereras sällan några standardlösningar, utan betongfabriken planeras och installeras enligt kundens behov och enligt villkoren för den gamla utrustningen och de befintliga utrymmena. Så skedde också i detta projekt.

Den kompletta leveransen inkluderade en högkvalitativ planblandare, ballastsilor, bindemedelssilor, ett styrsystem för betongfabriken och ett uppvärmningssystem.


D-Mix betongfabriken är en flexibel lösning

Tecwills D-Mix betongfabrik är en flexibel och anpassningsbar lösning som är konstruerad speciellt för användning i elementfabriker. Utrustningen kan monteras enligt kundens behov och placeras flexibelt intill antingen den nya eller den befintliga elementfabriken.


mer information om D-Mix  betongfabriken »

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911