D-MIX betongfabriker

 

D-MIX lämpar sig utmärkt för produktion av färdigbetong och element- och produktfabrikers betongproduktion. Standardleveransen omfattar all processutrustning, styrsystem och processelektrifiering. Betongfabrikens stålkonstruktioner kan ingå i leveransen eller kunden kan tillverka dem på plats.

Fabrikens konstruktioner kan placeras efter tomtens eller fabrikens krav. När det är fråga om en elementfabrik, kan hela fabriken vara inne i hallen eller alternativt kan ballastsilorna placeras ute och blandningsmodulen inuti hallen.

Blandaren är en planblandare med motströmsprincip vars satsstorlek är 0,5 - 2,0 m3 .        D-MIX är en kompakt helhet som kombinerar en stor produktionskapacitet och högklassig betong. Fabriken styrs av styrsystemet WillControl.