Cobra C40 betongfabrik

Cobra C40 är en kompakt och flyttbara betongfabrik som uppfyller alla kraven om kunden vill leverera klassifiserad betong enligt EN-206 året runt. 

Cobra C40

Redo att blanda betong – alltid

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

COBRA representerar ett nytt tankesätt inom betongproduktion. Betongfabriken görs helt färdigt redan på fabriken och levereras till kunden vid önskad tidpunkt. Kunden kan flytta stationen till en annan plats, om produktionsfaktorerna eller marknadsläget förändras. Fabriken fungerar alltid med full kapacitet oavsett var betong behövs.

  • Maximal produktionskapacitet 40 m/tim.
  • Ballastsilor 2 - 6 st.
  • Planblandare med motströmsprincip
  • Ytterst kompakt konstruktion
  • Lätta grundarbeten och snabb montering
  • Integrerat kontrollrum och lager för tillsatsmedel
  • Vinterutrustning enligt kundens önskemål
  • Ballastuppvärmning
  • Tillverkning av hetbetong

Utöver försäljning av betongfabriker- och blandaren, kan vi erbjuda ett mycket brett sortiment tillbehör och tilläggsutrustningar.

 

 

Betongfabriker med modulkonstruktion kan vinterisoleras, utrustas och förmonteras redan på fabriken.

Detta sparar tid och håller monteringskostnaderna nere och betong produktionen kan komma igång snabbare.

Cobra jobbar lojalt åt dig och tillverkar betong året runt.

Snabb att montera och enkel att ta i bruk

Avtalat monteringstidtabell som du kan lita på. Vi hjälper er så att du kan budgetera monteringskostnaderna på förhand.

 
Betongfabrikerna är testmonterad på fabriken innan leverans Betongfabriken utrustas färdigt på fabriken. Tecwill färdigmonterar bland annat vattenrör, elsystemet och vinterutrustningar.  
förmånlig transport Lätt att flytta till ett nytt ställe. Fast COBRA är en mobil fabrik, har den samma egenskaper som en fast betongfabrik tack vare den patenterade specialkonstruktionen.  
Referencer

Våra kunder omfattar ledande färdigbetongföretag, krävande projektbyggare, element- och produktfabriker samt miljöteknikföretag.

Rakaste väg till rätt lösning?

Kontakta våra specialister

Kontakta våra specialister, så hjälper de att ta fram de lösningarna ni behöver.

Ladda ner en Cobra broschyr och läsa mer om lösningarna som Tecwill har utvecklat

Tecwill Oy:s verksamhet baserar sig på långvarig erfarenhet inom branschen och på fördomsfri och kontinuerlig produktutveckling.