Arcamix - mycket mer än betongfabrik

ARCAMIX betongfabrik har en containerbaserad konstruktion som är en perfekt lösning för tillverkning av toppklassig betong. Fabrikens containerkonstruktion grundar sig på sjöcontainerdimensionering. 

Fabriken är lätt att transportera med bil, tåg eller båt även till svåra ställen. ARCAMIX fabriken är utrustad med en högklassig dubbelaxelblandare vars satsstorlek är 2,5 - 4,5 m³. Ballasten vägs med ett flygande vägningssystem utvecklat av Tecwill Oy. Tack vare systemet fungerar fabriken med full kapacitet.

Arcamix betongfabrik

Alla nödvändiga utrymmena på betongfabriken kan placeras i bottencontainrarna

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Alla containrarna utrustas färdigt på fabriken, också installationer av utrustning och alla elektriska installationer görs färdigt. Alla utrymmena på betongfabriken, t.ex. tillsatsmedelscontainer, kontrollrum, laboratorium och sociala utrymmen kan placeras i bottencontainrarna enligt kundens önskemål.

Det går enkelt och snabbt att montera ARCAMIX på stålfundamentet då det blir lätt att flytta stationen till ett nytt ställe med sitt fundament.

  • Större produktionskapacitet – högre lönsamhet
  • Snabbare igång med betongproduktionen
  • Förmånliga monteringskostnaderna
  • Mindre produktionskostnader - cement, energi, bränsle, driftkostnader för hjullastare, smörjmedel och arbetskraft 

 

Fördelar och tillägsvärden

"FLYGANDE" vägningssystem för ballast

- Ballastsilo och fyllningsramp 2-3 meter lägre än de traditionella lösningarna

- Sänker fyllningsrampen och sparar utrymme på tomten

- Betydande besparingar i bränslekostnader för hjullastaren

- Upp till 2 kg noggrannhet vid ballastdosering

- Sparar upp till 30 kg cement per betongkubik

- Höghastighetsvägning garanterar stor kapacitet

- Lätta grundarbeten, plan platta vid fast installation

Fuktmätning som inte är exakt leda till ökning av produktionskostnader

– Den "FLYGANDE" vägningen möjliggör fukt- och temperaturmätningen för alla sten material med hjälp av en givare

Förmånliga grundarbeten, fundamentarbeten och lägre fyllningsramp

– Tack vare det flygande vägningsystem av ballast är rampen 1,5 - 5 m lägre än i traditionella lösningar

– Lägre inlastningsramp sparar yta på tomten och sparar pengar också i hjullastaren bränsle och driftkostnader

– Vid behov kan monteras på ett super mobilt stålbalkfundament

Vinterutrustning och ballastuppvärmning

– Värmeisolering görs färdigt på fabriken och alla utrymmen inomhus kan förses med uppvärmning och belysning

– Ballastsilorna utrustas med galler och värmeisolerade lock

– Det effektiva uppvärmningssystemet TURBO för ballast säkerställer betongproduktionen även under stränga vinterförhållanden

Arcamix produktfamiljen

Arcamix produktfamiljen består av tre huvudprodukter

Arcamix

Läsa mer om Arcamix ›

Max. produktionskapacitet 120 m3/h

2.5 m3, 3 m3 eller 3.33 m3 twin-shaft mixer

3–7 ballastsilor

Det ”FLYING” vägningssystemet för ballast erbjuder betydande fördelar jämfört med den traditionella vägningen

 

Mega Arcamix

Läsa mer om Mega Arcamix ›

Max. produktionskapacitet 200 m3 /h
4 meller 4.5 mtwin-shaft mixer
3–7 ballastsilor

Det ”FLYING ”  vägningssystemet  för ballast erbjuder betydande fördelar jämfört med den traditionella vägningen

 

 

Cobra tilläggsutrustningar

Fyllningssystem för ballastsilor

Systemet består av en mottagningsficka, en lyfttransportör och delningsapparater. Ballast kan lyftas antingen med en bandtransportör eller med ett vertikaltransportörsystem VERTEC  som är utvecklat av Tecwill. VERTEC behöver bara ett litet utrymme.

 

Doseringssystem för stål-, plast eller PP-fiber

Helt automatiskt system för att dosera stålfibrer ner i blandaren eller i betongbilen.

Det flygande vägningssystemet tillåter att fiber doseras i ballastflödet, varefter fibrerna redan är färdigblandade. Detta förkortar blandningstiden, minskar slitaget och säkerställer en jämn betongkvalitet utan fiberklumpar.

Mobilt fundament och fyllningsramp

Flygande vägning möjliggör ett enkelt och förmånligt fundament, det behövs varken underjordiska grävningar för lyftkärlet eller höga betongsocklar.

En plan betongplatta lämpar sig för en fast installation. När det är fråga om en mobil lösning är det lätt att montera ett mobilt stålfundament och fyllningsrampelement som efter projektet kan flyttas till ett nytt ställe tillsammans med fabriken.

Walter-högtryckstvättsystemet WALTER-systemet består av en högtryckspump, motordrivna tvättmunstycken och ett styrsystem. Tvättmunstyckena placeras inuti blandaren så att hela blandaren blir ren.
Manöverrum-, tillsatsmedel- och labbcontainrar

Tecwills färdigutrustad, isolerade och elektrifierad containrar är arbetsvänliga, starka och snabbt att flytta. 


 

Kameraövervakningssystem

Ett kamerasystem är ett smidigt sätt att förbättra effektiviteten och säkerheten på betongfabriken. En separat kameralucka för blandarekameran kan monteras ovanför plan- eller dubbelaxelblandaren. 

 

Rakaste väg till rätt lösning?

Kontakta våra specialister

Kontakta våra specialister, så hjälper de att ta fram de lösningarna ni behöver.