tilläggsutrustning

Kamerasystem

Det är möjligt att sätta upp övervakningskameror på betongfabriken för att följa processen. Kamerorna ger realtidsinformation om processens gång.

Fuktmätning i ballast

Fukt i ballasten kan mätas med en givare som ger styrsystemet realtidsinformation om fukthalten. Fuktinformationen beaktas vid beräkning av vattenmängd.

Dosering av stålfiber

Helt automatiskt system för att dosera stålfibrer ner i blandaren eller i betongbilen.

WALTER -tvättsystem för blandaren 

Högtryckstvättsystem för tvättning av blandaren. Tvätten sker med hjälp av en tvättenhet som fungerar med roterande tvätthuvud.

Fuktmätning och -reglering i betong

Blandaren kan utrustas med ett system som mäter fukt i betong och reglerar vattenmängd, t.ex.vid tillverkning av jordfuktiga massor.