TOWER T1

 • produktionskapacitet 80 – 200 m³/tim.
 • för massiv betongproduktion
 • plan- eller dubbelaxelblandare, 1-2 st.
 • rikligt med utrymme för olika funktioner
 • lämpar sig väl för färdigbetong- och elementproduktion
 • ballastsilor 4 - 12 st.
 • lyft av ballast sker med vertikaltransportör VERTEC eller med en bandtransportör
 • cementsilor 1 - 6 st.
 • önskad vinterutrustning
 • ballastuppvärmning
 • tillverkning av hetbetong

Alla modeller är utrustade med ett automatiskt styrsystem WillControl. Det finns också ett stort utbud av tilläggsutrustning för alla modeller. Specialmodeller tillverkas enligt Beställarens önskemål.