Mika Silvennoinen 10.07.2017 5 min read

Det lönar sig att ingå ett serviceavtal!

Palvelusopimuksen tekeminen kannattaa!

Vill du ha en stabil och problemfri produktion utan avbrott? Satsa på förebyggande underhåll.

Att satsa på förebyggande underhåll är smart och kostnadseffektivt. Du undviker onödig stress och produktionsförluster som försämrar resultaten och arbetsklimatet.

Det bästa av allt är att du kan spara pengar och koncentrera dig på det väsentligaste som får din verksamhet växa.


Skäl till varför det lönar sig att ingå ett serviceavtal

Genom att investera i förebyggande underhåll kan du fokusera på de viktigaste åtgärderna

  • Inte längre några oväntade produktionsavbrott
  • Inte längre något slöseri. Funktionsfel leder till lägre kvalitet då betongen måste transporteras direkt till deponi, eftersom den inte mera uppfyller kvalitetskriterierna.
  • Inte längre några extra kostnader som uppkommer till följd av expressleveranser av reservdelar och komponenter som behövs för reparationer
  • Inte längre produktionsförluster orsakade av fel eller defekter i utrustningen
  • Inget behov av att skaffa reparatörer och reparationsdelar
  • Inte längre några överlånga arbetsdagar, vilket minskar också olycksrisken
  • Utrustningen förblir funktionell och säker

Jämför underhållskostnader – serviceavtalet medför besparingar på minst 20 000 euro 

Det är lätt att jämföra underhållskostnader när man jämför ”det traditionella sättet” med det förebyggande underhållet. Det traditionella sättet innebär att apparaten inte repareras förrän den går sönder.

Exempel: Byte av cementvågens tömningsventil


ALTERNATIV 1. Byt ut ventilen när den har gått sönder:

Ny ventil 600€ och bytesarbete 1 timme, totalt 700€

Produktionsförlust 2 arbetsdagar, betongförlust 300 m3 per dag, totalt 2 x 300m 3 x 90 €/m3 = 54 000€, varav marginalen € är cirka hälften alltså 20 000€.

Kostnaderna totalt: 20 700 euro (också eventuella kundförluster!)


ALTERNATIV 2. Byt ut ventilen innan den går sönder:

Detta kallas en förebyggande verksamhet, alltså ventilen är fortfarande funktionell när den byts ut mot en ny.

Ny ventil 600 € och bytesarbete 1 timme

Produktionsförlust 0 €, eftersom arbetet utförs på förhand vid den tidpunkt som överenskommits

Kostnaderna totalt 700 euro


Kontakta oss om du vill spara pengar och hålla dina kunder och anställda nöjda. Ring eller skicka e-post, så kan vi prata mera.

 

Du kan också ladda ner vår broschyr och bekanta dig närmare med våra omfattande tjänster.

Ladda ner broschyren »

 

 

avatar

Mika Silvennoinen

Service and Sales Director, Finland

+358 10 830 2936