Betongfabrik C80 för vindkraftsverksprojekt

I april 2016 tog Kirkenes Ferdigbetong AS över ett gjutningsarbete för ett vindkraftsverks fundament -endast 8 veckor innan projektet startade. Företaget kontaktade omedelbart Tecwill. Tecwills mobila betongfabrik Cobra C80 lämpade sig bäst för det nya projektets krav. Montering av fabriken går snabbt, fabriken har en stor produktionskapacitet och den fungerar utan problem även under hårda vinterförhållanden.

Hela betongfabriken och dess vinterutrustning, uppvärmningssystem, mobila fundament och fyllningsramper gjordes och testades färdigt på fabriken innan de levererades till projektplatsen. Fabriken monterades och produktionen startades i samarbete med produktionspersonalen endast i sex dagar. Väderförhållandena i Båtsfjord i Nordnorge var extrema. Det kalla Ishavet med sina starka vindar gjorde monteringen riktigt utmanande, men Cobra-konceptet och det ”flygande vägningssystemet” var den rätta lösningen för betongproduktion i dessa arktiska väderförhållanden.

Båtfjords projekt omfattar gjutningsarbetet för vindkraftsverkets fundament och arbetet tar cirka ett halvt år. Efter det flyttas betongfabriken till ett nytt projekt. Mobilt fundament och mobil fyllningsramp möjliggör att fabrikens alla konstruktioner kan vidare utnyttjas. Det är både miljövänligt och ekonomiskt rimligt att de dyra och komplexa betonggjutningarna och -konstruktionerna inte lämnas på byggplatsen efter flytten.

Kirkenes Ferdigbetongs VD Terje Jakola är nöjd med projektet, eftersom gjutningsarbetet pågår enligt plan. ”Vi fick betongfabriken till byggplatsen i åtta veckor. Det var alltså fyra veckor tidigare än den normala leveranstiden, vilket var avgörande för start av gjutningsarbetet. Leveransen gick precis enligt plan och vi gjorde de första gjutningsarbetena i Båtsfjord precis 8 veckor efter betongfabriksbeställningen.” Jakola berättar att fabriken är deras andra Cobra C80 investering. Samarbetet med finländarna har gått smidigt och de är nöjda med den högklassiga produkten och Tecwills kompetenta och serviceinriktade personal. ”I vårt projekt var det absolut nödvändigt att följa planen och tidtabellerna”, konstaterar Terje och funderar redan på nästa mål och utmaning för Cobra-fabriken.