Skanska ASFALT & Betong litar på arcamix

Skanska Asfalt & Betong skaffade en Arcamix 3.33 containerbaserad betongfabrik för att utvidga produktionskapaciteten i Göteborgsregionen.

Skanska Asfalt & Betong levererar betong både för företagskunder och privata konsumenter. Dessutom har företaget rikligt med färdigbetongrecept för olika användningsändamål. Arcamix-betongfabriken lämpar sig utmärkt för mångsidig betongproduktion. Fabriken har stora råvarulager: sex ballastsilor och två tillsatsmedelscontainrar. Tillsatsmedelssystemet är utrustat med sex doseringspumpar och stora lagercontainrar. Tillsatsmedlen levereras med tankbil och för att underlätta hanteringen pumpas de direkt till containrarna med hjälp av ett speciellt påfyllningssystem.

Betong blandas med en BHS 3.33 m3  dubbelaxelblandare. Utrymmena på betongstationen är rymliga, så det är lätt att utföra service- och underhållsarbeten. Dessutom är blandaren utrustad med ett högtryckstvättsystem som rengör blandaren efter varje bruk med över 100 bar tryck. Detta sparar tid och ansträngning och operatören kan koncentrera sig på produktionen.

Skanska Asfalt & Betong är en betongproduktionsenhet i byggföretaget och den har tiotals betongfabriker runt om i Sverige.