WillControl programvarumoduler

WillControl-programvaran består av följande moduler som kan väljas efter kundens behov:

WillConBet
 • produktionsprogram för betong
 • kundregister, byggarbetsplatser, beställningar
 • recept
 • råmaterial
 • uppgifter om transportmedel
 • satsköautomatik
 • fraktsedlar, omfattande rapportering
 • underhåll av faktureringsinformation
 • övervakning och optimering av fabrikens kapacitet 
 • fuktmätning i ballast
 • reglering av betongkonsistens, färdig- och elementbetong
 • ballastuppvärmning, tillverkning av hetbetong
WillConPros
 • kontrollrum -programvara, processdiagram
 • manuell körning, larm
 • nivåer, temperaturer, fukthalt
WillConMix
 • kornstorleksdiagram för ballast och siktningsresultat
 • proportionering av betongrecept
 • jämförelse av recept och optimalt receptsök
 • direkt receptöverföring för betongfabrikens bruk
 • hantering av betongfamiljer
WillConQuality
 • testning av betong och betongprodukter och kvalitetskontroll
 • hantering av provtagningsprotokoll
 • kvalitetskontroll av ballast
 • rapportering
 • förbättring av hela företagets kvalitetsimage
WillConRem
 • fjärrstyrning
 • felsökning och reparation
 • uppdatering av program
WillConInv
 • anslutning till faktureringsprogrammet
 • anslutning till ordercentralen