om Tecwill Oy 

Pääkonttori

Tecwill Oy är en av världens ledande leverantörer av mobila och fasta högkvalitativa betongfabriker och deras styrsystem. Tecwill erbjuder sina kunder en pålitlig och modern lösning för betongtillverkning.

Tecwill Oy:s verksamhet baserar sig på långvarig erfarenhet inom branschen och på fördomsfri och kontinuerlig produktutveckling. Våra huvudprodukter är containerkonstruerade ARCAMIX -betongfabriker, mobila COBRA -betongfabriker som är snabba och enkla att montera och lätta att flytta, kompakta TOWER -betongfabriker i modulkonstruktion som kräver bara litet utrymme samt ett lättanvändbart styrsystem WillControl för betongfabriker.

Grundtanken med Tecwill Oy:s verksamhet är kontinuerlig produktutveckling och nya tekniska lösningar. Vår grundläggande princip är att alltid sätta våra kunders intresse främst. Tecwills betongfabriker saknar motstycke när det gäller driftsäkerhet, monteringssnabbhet och flyttbarhet. Tecwills betongfabrik utrustad med vårt styrsystem WillControl är en säker lösning för modern, effektiv och ekonomisk betongtillverkning oberoende av plats eller miljöförhållanden.

Till Tecwills starka sidor hör pålitliga leveranser som sker inom angiven tid samt snabb service. Därför har många ledande byggföretag och betongtillverkare över hela världen valt vår betongfabrik för sin betongtillverkning.

Tecwill Oy:s huvudkontor ligger i Joensuu. Dessutom har vi försäljningskontor och dotterbolag i olika länder.