Arcamix Betongfabriker

 

 

ARCAMIX betongfabrik har en containerbaserad konstruktion som är en perfekt lösning för tillverkning av toppklassig betong. Fabrikens containerkonstruktion grundar sig på sjöcontainerdimensionering. Alla containrarna utrustas färdigt på fabriken, också installationer av utrustning och alla elektriska installationer görs färdigt. Alla utrymmena på betongfabriken, t.ex. tillsatsmedelscontainer, kontrollrum, laboratorium och sociala utrymmen kan placeras i bottencontainrarna enligt kundens önskemål.

Fabriken är lätt att transportera med bil, tåg eller båt även till svåra ställen. ARCAMIX fabriken är utrustad med en högklassig dubbelaxelblandare vars satsstorlek är 2,5 - 3,33 m³. Ballasten vägs med ett flygande vägningssystem utvecklat av Tecwill Oy. Tack vare systemet fungerar fabriken med full kapacitet.

Det går enkelt och snabbt att montera ARCAMIX på stålfundamentet då det blir lätt att flytta stationen till ett nytt ställe med sitt fundament.

Betongfabriken är utvecklad för att klara hårda vinterförhållanden. Containrarna är isolerade och försedda med uppvärmning. Med hjälp av det effektiva uppvärmningssystemet kan ballasten värmas upp till önskad temperatur.