egenskaper och fördelar

Containerbaserad betongfabrik

 • alla utrymmen i ett och samma paket
 • alla containrar görs och utrustas färdigt på fabriken inklusive vattenrör, elektrifieringar och vinterutrustning
 • snabb att montera och enkel att ta i bruk, lätt att flytta till ett nytt ställe
 • förmånlig transport
 • rikligt med utrymme för service och underhåll

"FLYGANDE" vägningssystem för ballast

 • lätta och förmånliga grundarbeten; stålfundament eller betongplatta
 • cirka 1,5 m lägre ballastsilo och fyllningsramp

Mångsidiga möjligheter att justera betongens temperatur och konsistens

 • “FLYGANDE” vägning möjliggör fukt- och temperaturmätningen i transportörens hela ballastsats med en givare

Förmånliga grundarbeten och förmånlig fyllningsramp

 • tack vare de låga transportörerna är ballastsilons påfyllningshöjd 1,5 meter lägre, vilket sänker rampen och minskar tomtens area
 • fundament antingen jämn platta eller mobilt stålfundament

Vinterutrustning och ballastuppvärmning

 • fabriken kan värmeisoleras färdigt på fabriken och alla utrymmena inomhus kan förses med uppvärmning och belysning
 • ballastsilorna kan utrustas med galler och värmeisolerade lock
 • det effektiva TURBO uppvärmningssystemet för ballast garanterar betongproduktionen även under hårda vinterförhållanden