COBRA betongfabriker

COBRA representerar ett nytt tankesätt inom betongproduktion. Betongfabriken görs helt färdigt redan på fabriken och levereras till kunden vid önskad tidpunkt. Kunden kan flytta stationen till en annan plats, om produktionsfaktorerna eller marknadsläget förändras. Fabriken fungerar alltid med full kapacitet oavsett var betong behövs.

Fast COBRA är en mobil fabrik, har den samma egenskaper som en fast betongfabrik tack vare den patenterade specialkonstruktionen.

COBRA är en kompakt helhet som saknar motstycke. Cobra är lätt att flytta och snabb att montera och den producerar förstklassig betong med stor produktionskapacitet. Blandaren är antingen planblandare eller dubbelaxelblandare beroende på modellen.

COBRA betongstationen fungerar effektivt även under stränga vinterförhållanden. Alla modeller är vinterutrustade från fabrik och dessutom kan de förses med ett effektivt uppvärmningssystem för ballast.

Snabbt dit där betong behövs!