COBRA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Patenterad specialkonstruktion och "FLYGANDE" vägningssystem för ballast

  • hela fabriken görs färdigt på fabriken inklusive vattenrör, elektrifiering och vinterutrustning
  • snabb att montera och enkel att ta i bruk, lätt att flytta till ett nytt ställe
  • lätta och förmånliga grundarbeten
  • cirka 1,5 m lägre ballastsilo och fyllningsramp

Se videon om den flygande vägningen!

Mångsidiga möjligheter att reglera betongtemperatur och -konsistens

  • den "FLYGANDE" vägningen möjliggör fukt- och temperaturmätningen i transportörens hela stenmaterial med en givare

Förmånliga grundarbeten och fyllningsramp

  • tack vare de låga transportörerna är ballastsilons påfyllningshöjd 1,5 m lägre, vilket sänker rampen och minskar tomtens area
  • fundament är antingen en jämn platta eller ett mobilt stålfundament

Vinterutrustning och ballastuppvärmning

  • värmeisolering görs färdigt på fabriken och alla utrymmen inomhus kan förses med uppvärmning och belysning
  • ballastsilorna kan utrustas med galler och värmeisolerade lock
  • det effektiva uppvärmningssystemet TURBO för ballast säkerställer betongproduktionen även under stränga vinterförhållanden