COBRA tilläggsutrustning

Fyllningssystem för ballastsilor

Systemet består av en mottagningsficka, en lyfttransportör och delningsapparater. Ballast kan lyftas antingen med en bandtransportör eller med ett vertikaltransportörsystem VERTEC som är utvecklat av Tecwill. VERTEC behöver bara ett litet utrymme.

COBRA med två blandare

Cobra fabriken kan utrustas med två blandare då man kan blanda olika betongsorter parallellt. Denna är en bra lösning t.ex. för betongblandning i produktfabriker.

Kamerasystem

Det är möjligt att sätta upp övervakningskameror på betongfabriken för att följa processen. Kamerorna ger realtidsinformation om processens gång.

Stålfundament

Tack vare stålbalksfundamentet och det flygande vägningssystemet för ballast är Cobra allt mer mobil. Hela fabriken kan monteras på stålfundamentet och efter projektet kan den lätt flyttas till ett nytt ställe med sitt fundament.

Fuktmätning i ballast

Fukt i ballasten kan mätas med en givare som ger styrsystemet realtidsinformation om fukthalten. Fuktinformationen beaktas vid beräkning av vattenmängd.

Dosering av stålfiber

Helt automatiskt system för att dosera stålfibrer ner i blandaren eller i betongbilen.

WALTER tvättsystem för blandare

Högtryckstvättsystem för rengöring av blandaren. Tvätt sker med hjälp av en tvättenhet som fungerar med roterande tvätthuvud.

Separat kontrollrums-, tillsatsmedels- eller lagercontainer 

COBRA kan utrustas med en separat kontrollrums-, tillsatsmedels- eller lagercontainer om det behövs mer arbets- eller lagerutrymme på fabriken.

Fuktmätning och -reglering i betong

Blandaren kan utrustas med ett system som mäter fukt i betong och reglerar vattenmängden, t.ex. vid tillverkning av jordfuktiga massor.