Janne Tuomikko 16.01.2017 7 min read

Betongfabrik för element- eller produktfabriker

Elementti tai tuotetehtaan betoniaseman hankinta

När behovet av betong i en element- eller produktfabrik ökar och den egna produktionskapaciteten inte längre räcker till för att möta den ökande efterfrågan, är det dags att överväga möjligheten att investera i en ny betongfabrik.

När lönar det sig att bygga en ny betongfabrik?

  • Kapaciteten räcker inte till.

  • Den gamla fabriken fungerar inte utan problem och produktionsavbrott stör produktionen.

  • Det är svårt att underhålla program och apparater och svårt att hitta reservdelar för dem.

  • Betongmassan har inte någon jämn kvalitet, kvaliteten varierar för mycket.

Elementti tai tuotetehtaan betoniaseman hankinta

 

Vilka är fördelarna med att investera i en ny Tecwill betongfabrik?

 

  • En ny betongfabrik kan anslutas till den gamla fabriken och dess system, t.ex. transport av massa.

  • Det är lättare att underhålla utrustningen, eftersom alla delar och system monteras och testas av Tecwill.

  • Betongkvaliteten blir bättre tack vare exakt dosering och vägning som beaktar fuktinnehållet i ballasten.

  • Leverantören skall sörja för sådana tekniska uppgifter som gäller bygglov och miljötillstånd.

  • Dessutom hjälper Tecwill till med att göra en investeringsberäkning och finansieringsarrangemang. 

Elementti tai tuotetehtaan betoniaseman hankinta

Ska jag köpa en ny fabrik eller renovera den gamla?

Renoveringen blir lönsam, om den grundläggande infrastrukturen är i skick. Den gamla fabrikens mekaniska utrustning, elsystem, automatik och styrsystem kan förnyas. Det lönar sig att byta de föråldrade opålitliga eller felaktiga doseringsapparaterna mot nya. Ofta byts också blandarna. Sanering rekommenderas också om det inte längre finns utrymme att bygga på tomten eller om man inte får bygglov.

Om man däremot måste ersätta alltför många apparater, kan projektet bli så dyrt, att det är värt att överväga möjligheten att investera i en ny betongfabrik.


Elementfabrik

Betongfabrikens kapacitet och storlek bestäms av hur mycket massa elementfabrikens produktlinjer förbrukar. Man måste beakta vilka gjutningar sker samtidigt, t.ex. gjutning av väggelement och håldäckselement. Då används den ena blandaren endast för håldäcksproduktion och den har högre prioritet, eftersom det inte lönar sig att stoppa gjutningen. Den andra blandaren som producerar massa för väggelementlinjen har lägre prioritet.

Blandarens satsstorlek skall vara densamma som massavagnens storlek. Dimensionering av vagnskenan spelar också en viktig roll, så att ingen linje behöver stå still och vänta på betong i onödan. Betongfabriken och vagnskenan måste dimensioneras hand i hand och det lönar sig att göra noggranna beräkningar.

I en mindre fabrik, där används en betongbask för att flytta massan, räcker det vanligen med en blandare som har samma storlek som betongbasken. Flyttning med betongbask sker långsamt så själva betongfabriken är sällan flaskhalsen.


Betongproduktfabrik

Vid block- och gårdstenproduktion dimensioneras kapaciteten enligt den produkt som förbrukar mest betong. Exempelvis en stor kantstenform behöver till och med 40 m3 betong per timme. Produktmassor kräver en lång blandningstid så den nödvändiga satsstorleken för blandaren är lätt 1,5 – 2,0 m3. Det lönar sig också att tänka på vilka produkter man ska producera i framtiden och hur mycket de förbrukar betong.

Om man vill producera färgade produkter, behövs vanligen en annan blandare. En färgbetongblandare är oftast mindre, eftersom efterfrågan på ytmassan är mindre. En alltför stor sats kan behöva stå länge i en produktmaskins massatratt då det finns en risk att betongkvaliteten försämras. Därför är det bättre att producera mindre satser och garantera hög kvalitet.

 


Sammandrag

Här berättade jag kort om faktorer som gäller investering i en betongfabrik för element- eller produktfabriker. Jag återkommer till detta ämne också i mina framtida bloggtexter där jag behandlar ämnet mer i detalj. Tecwill har specialiserat sig på betongproduktion i element- och produktfabriker och känner bra till deras betongproduktionsprocesser.


Är du intresserad av en ny betongfabrik? 

 

Begäran om ytterligare information »

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911