Janne Tuomikko 16.01.2017 8 min read

Hur kan man öka produktionsvolymen av färdigbetong?

Valmisbetoni

Det är bra fart i byggbranschen och efterfrågan på betong växer hela tiden. Man borde producera mera betong men den nuvarande betongfabrikens produktionskapacitet räcker inte längre till. Dessutom orsakar det föråldrade styrsystemet avbrott i produktionen. Lösningen är att bygga en ny och effektivare betongfabrik.

Valmisbetoni

 

Beakta följande när du skaffar en ny betongfabrik: 

Välj rätt storlek på betongfabrik

Betongfabrikens storlek beror på dina produktionsbehov och hur stor efterfrågan på betong är. Också tomtens storlek och bygglovet avgör hurdan betongfabrik du får bygga. Leverantören av fabriken hjälper dig att hitta den rätta dimensioneringen och beräkna totalkostnaderna för projektet.

Att dimensionera fabrikens kapacitet är en av de viktigaste faktorerna. På morgnarna är efterfrågan på betong som störst. Det är inte bara blandarens storlek som avgör, blandaren måste dimensioneras så att den också kan transporteras. Om det finns många 9 m3 betongbilar, blir en bil fullastad med tre betongsatser om blandaren är 3 m3 .

Ballastlagrets storlek ska vara tillräcklig stor och det ska finnas tillräckligt många silor för olika materialsorter. Det lönar sig också att tänka på om man behöver nya sorter i framtiden, t.ex. krossat material används allt mer eftersom naturgrus är på väg att ta slut. Lämpligt antal silor beror på de nuvarande materialen och det lönar sig att lagra 1-2 stycken för framtida syften. Oftast räcker det med 30 m3 silostorlek om påfyllningen sker med hjulmaskin. Om ballast transporteras med bil och lyftet sker med hjälp av ett transportband,  skall silostorleken gärna vara lite större, t.ex. 60 – 80 m3.  

Samma princip gäller bindemedel, lämpligt antal är alltså det nuvarande antalet silor och kanske en silo till för specialgjutningar. Det kan plötsligt bli ett projekt som behöver silica eller kalk utöver standardelementen. Därför lönar det sig att utrusta en silo med sådana doseringsapparater som lämpar sig för dessa material. Det är lättare att lägga till cementsilor än ballastsilor senare.

Tillsatsmedel blir ständigt allmännare när kraven på betongkvaliteten växer. Endast grundgjutning kräver 3-4 olika tillsatsmedel. Specialrecept kräver sina egna tillsatsmedel, t.ex. självkompakterande betong eller betong som tillverkas med geopolymerteknologi. Antalet tillsatsmedelspumpar ska vara 3-6 stycken. Det skulle vara bra om tillsatsmedelsvågen hade egna vägningskärl för nästan alla tillsatsmedel så att tillsatsmedlen kan tömmas i blandaren i önskad ordning vid önskad tidpunkt. Några tillsatsmedel får inte blandas med varandra, varför det också rekommenderas egna vägningskärl.


Kartlägg byggmöjligheter på tomten

En betongfabrik eller en del av den kan skräddarsyddas enligt kundens behov eller de krav tomten ställer. Beakta också andra byggnader, lager och utrustningar på tomten. En liten betongfabrik behöver utrymme minst 2500 m2, en stor betongfabrik cirka 5000 m2.

Om du måste söka bygglov för en helt ny fabrik, lönar det sig att beakta fabrikens placering, eventuella utvidgningsbehov, smidiga transportleder för betongbilar samt cement- och gruslastbilar innan du lämnar in din bygglovsansökan. Tänk ut på förhand hur du ska placera kontorslokaler, lager, hantering av restbetong osv.


Om du inte får bygglov, renovera

Om det inte är möjligt att bygga en ny betongfabrik på grund av begränsningar för detaljplanen eller annan orsak, är rekonstruktion av den gamla fabriken ett alternativ. Saneringen är lönsam, om den grundläggande infrastrukturen är i skick.

Den gamla fabrikens mekaniska utrustning, elsystem, automatik och styrsystem kan förnyas. Det lönar sig att byta de föråldrade opålitliga eller felaktiga doseringsapparaterna mot nya. Ofta byts också blandaren. Om det finns gott om utrymme, kan den ersättas med en större.

Mest problem orsakas ändå av det föråldrade el- och styrsystemet. Ny elhuvudcentral och undercentraler går lätt att renovera. Om kabeldragningen är i bra skick, kan den utnyttjas. Sanering av styrsystemet förbättrar pålitligheten för betongfabriken och ökar vanligen också kapaciteten. Dagens moderna styrsystem optimerar råvaruförbrukningen och gör rapporteringen och kunskapsöverföringen mellan företagets andra informationssystem lättare.


Välj en pålitlig leverantör 

Leverantören av fabriken måste känna till utmatningar och krav för betongproduktionen och måste kunna hitta en lämplig kostnadseffektiv och innovativ lösning på dem. Han ska stå vid din sida redan från början av projektet och genomföra projektet till slut snabbt och effektivt. Byggentreprenören måste också ge dig alla tekniska uppgifter som gäller bygglov och miljötillstånd. Dessutom kommer leverantören att stödja och rådge dig under betongfabrikens hela livslängd.

Valmisbetoni

 

Fördelar med den nya betongfabriken gällande produktionsökningen

  • Den nya automatiken och det nya styrsystemet garanterar att det inte blir några produktionsavbrott.

  • Betongkvaliteten blir bättre tack vare dosering och vägning med hög precision som beaktar fuktigheten i ballasten.

  • Det effektiva uppvärmningssystemet för ballast säkerställer betongproduktionen även under hårda vinterförhållanden.

  • Service och underhåll kan utföras på ett säkrare sätt, eftersom alla delar och system har monterats och testats av leverantören


Sammandrag

I denna blogg skrev jag några ord om färdigbetongfabrikens produktionsvolym. Läs mer om samma tema i mina följande bloggtexter.


Vill du hitta en pålitlig och sakkunnig leverantör av betongfabrik? 

 

Begäran om ytterligare information »

avatar

Janne Tuomikko

VP Business development and Sales

+358 10 830 2911