Teemu Tuominen 30.10.2017 3 min read

Tecwill levererade en ny betongfabrik Cobra C80 till Fauske i Norland fylke, Norge

Leveransen omfattade en betongfabrik Cobra C80 utrustad med Tecwills planblandare. Det kompletta utrustningspaketet innehöll bl.a. snabbtareringsvikter for vågarna, fjärrstyrning för ballastsilornas lock, ett högtryckstvättsystem för blandaren och en frekvensstyrd doseringsutrustning för cement och ballast.

Monteringsarbetena i Fauske påbörjades tidigt på våren 2017. Det var fortfarande mycket snö i området och inte heller snöstormar undveks. Plötsliga förändringar i väderförhållandena är ändå vanliga i fjordarna mitt i bergen och personalen på byggplatsen var tvungen att klara utmaningarna.

Fabriken monterades på ett betongfundament och produktionen påbörjades redan den andra monteringsveckan. Cobra monterades bredvid den existerande betongfabriken, så det uppstod inget produktionsavbrott. Bytet från den gamla fabriken till den nya genomfördes framgångsrikt. Produktion med full kapacitet kunde påbörjas genast, eftersom tunnelprojektet i Tjernfellet hade ett omedelbart behov av högkvalitativ sprutbetong.

Byggarbetsplatsen ligger cirka 70 km söder om Fauske längs E6. Tunneln kommer att vara 3.3 km lång och den öppnas för trafik hösten 2019. Tunnelns bredd är 8.5 m och dess stigningsvinkel kommer att vara cirka 4%.

COBRA betongfabriker »

Ladda ner COBRA broschyren »

 

avatar

Teemu Tuominen

Area Sales Manager (Sweden, Norway & Denmark)

+358 10 830 2914